Zon begint weer te schijnen in Telecom

Op korte termijn lijkt de druk op de marges door regulering weliswaar wat af te nemen, waardoor verbeteringen optreden. Wij handhaven onze onderweging in de sector Telecom vanwege de per saldo hoge schuldenlast en overheidsbemoeienis. Wij hebben Deutsche Telecom als favoriet.Lees hier onze analyse.

Aan het begin van het jaar waren de verwachtingen voor de telecomsector weinig inspirerend. De concurrentie tussen de mobiele aanbieders blijft fel, waardoor prijsdruk blijft bestaan. Daarnaast is er een slecht klimaat voor fusies en overnames. Vooral de Europese Commissie toont zich hier allesbehalve een voorstander van.

Een terugblik over het eerste kwartaal leert, dat de resultaten voor de sector uiteindelijk zijn meegevallen. Op een geaggregeerd groepsniveau was de omzetontwikkeling in lijn met de verwachtingen. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat viel licht hoger uit.

Er is reden voor voorzichtig optimisme voor de rest van het jaar. De mobile service revenues lieten in het 4de kwartaal van 2015 nog een kleine krimp zien van -0,3%, maar aan het einde van het 1ste kwartaal werd een kleine plus van 0,3% gerealiseerd. Dat was vooral te danken aan een herstel in Zuid-Europa, vooral Spanje en Italië. In Noord Europese landen was dat iets minder, maar daar werd reeds enige groei in de 2de helft van 2015 behaald.

De verwachtingen voor de rest van 2016 zijn gematigd positief als het gaat om de verbetering van mobile service revenues. Vanuit de Europese Commissie blijft de druk hoog om de kosten voor roaming laag te houden en nog verder te verlagen. Op landenniveau zijn de beste prestaties te verwachten in Finland. Daar slaagt bijvoorbeeld Telia er steeds beter in om data te monetiseren. Na Finland is een sterkere groei te vinden in landen als Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Waar in mobile nog slechts sprake is van een voorzichtig herstel, is dat bij Fixed veel sterker. Dat is niet te danken aan Voice. Dit marktsegment blijft gestaag krimpen met gemiddeld 1% á 2% per jaar. Daar staat tegenover dat de vraag naar glasvezel en breedband blijft toenemen. Voor heel 2016 ligt een groei in het verschiet van ongeveer gemiddeld 3%. Als het om aantallen aansluitingen gaat, dan zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in 2016 koploper. Opvallend is, dat voor de telecommaatschappijen het aantrekkelijker is om aan huishoudens te leveren dan aan bedrijven. Een fellere concurrentie tussen de verschillende aanbieders resulteert in een grotere prijsdruk.

Het ziet ernaar uit, dat het beeld over het 1ste kwartaal voor heel 2016 zal gelden. Een lichte omzetgroei ligt in de lijn van de verwachtingen. De winstgroei wordt verwacht iets harder te groeien, doordat bedrijven nog steeds manieren weten te vinden om de kosten verder omlaag te brengen.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.