Wie lost het probleem kanker op?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)zijn er jaarlijks wereldwijd 7,6 miljoen kankerdoden te betreuren. Dat is 68% van de totale bevolking van België. De wetenschap onderscheidt meer dan 100 verschillende vormen van kanker. Het is bekend, dat 30% van de kankeraandoeningen voorkomen kan worden.

Er daagt nieuwe hoop voor leukemiepatiënten. Deze ziekte tast het bloed en het beenmerg aan. Tot voor kort was chemotherapie de enige manier om deze ziekte te stoppen. Maar de bijeffecten waren aanzienlijk en zeer onprettig. Chronische vermoeidheid, misselijkheid en een aantasting van het immuunsysteem maken het leven er niet gemakkelijker op, vooral niet als je al wat ouder bent.

 • De meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is bij mannen prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker
 • In 2030 zullen jaarlijks 12 miljoen mensen aan kanker overlijden. Dat is eerst en vooral te wijten aan de vergrijzing
 • Kanker is een ziekte die vooral bij ouderen boven 60 jaar voorkomt (40%)
 • De ziekte kanker is niet langer een doodvonnis. Het gaat geleidelijk aan over in een chronische ziekte, maar dat vraagt wel om meer medische behandeling
 • Preventief onderzoek kan de kans op borstkanker en baarmoederhalskanker halveren. Ook dit vraagt om meer effectieve therapieën
 • In deze top tien zijn vooral Novartis, Roche en Johnson&Johnson vooraanstaand bij de ontwikkeling van kankertherapieën

 


Figuur 1 De grootste 10 farmaceuten in 2013

Therapie

Studies, gepresenteerd door the American Society for Hemataolgy, wijzen op de komst van alternatieve biotechnologische therapieën. Die zorgen er op eigen houtje of in combinatie met andere therapieën voor, dat chemo op termijn wellicht helemaal overbodig wordt. Er zijn nu al enkele combinaties van medicijnen bekend, die hoopgevende resultaten leveren. Zo verbetert het medicijn Idelalisib van het bedrijf Gilead in combinatie met het medicijn Rituxan van de Zwitserse farmaceut Roche de kans om de ziekte terug te dringen. Rituxan is tot nu toe een van de succesvolste therapieën tegen deze ziekte. Een andere succesvolle combinatie is die tussen het nieuwe medicijn Gazyva, ook van Roche, en Rituxan. De combinatie verlengde het leven van de patiënten met gemiddeld een jaar vergeleken met het toedienen van alleen maar Rituxan.

Trends in de industrie

Het succes van het Zwitserse Roche komt niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van een jarenlang volgehouden strategie. Van meet af aan lag bij Roche de nadruk op innovatie. In 2012 investeerde de Zwitsers Sfr 8,4 miljard in R&D. Als innovatief bedrijf heeft Roche al in een vroeg stadium de mogelijke voordelen van biotechnologie gezien. In 2009 nam het voor een bedrag van $ 46,8 miljard Genetech over en sindsdien heeft het bedrijf wereldwijd een leidende positie in biotechnologie.

De doelbewuste keuze voor biotechnologie hing samen met andere, ongunstige trends. De zogeheten blockbuster medicijnen waren tot voor kort de sleutel voor financieel succes voor menig farmaceut. Het financieel succes van deze millionsellers dwong bedrijven om dit kunststukje steeds meer te herhalen. Blockbusters vormden de basis voor winstgroei. Het ontbreken van succesvolle medicijnen of erger nog, het aflopen van patenten, van deze medicijnen had een daling van winst en omzet tot gevolg.


Figuur 1 Traditionele R&D levert steeds minder resultaat

Het wordt echter steeds moeilijker om een potentiële blockbuster te ontwikkelen. Deels is dat toe te schrijven aan de steeds grotere (financiële) inspanningen die nodig zijn om een heuse doorbraak op medicijngebied te forceren. Daarnaast krijgt de sector steeds meer last van generieke concurrentie. Dat zijn medicijnen waar het patent op is komen te vervallen. Die zijn dus aanmerkelijk goedkoper. Steeds meer overheden, zeker in Europa, zijn in deze barre tijden op zoek naar alternatieven om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. Daarnaast stuit de sector op steeds meer regelgeving en op de groeiende onwil van verzekeraars om dure medicijnen te vergoeden.


Figuur 2 Patentexpiratie tussen 2008 – 2012. (bedragen in USD mrd)

Deze combinatie van factoren zet al weer bijna een decennium een druk op de marges van de sector. Daardoor kan het gebeuren, dat de ontwikkelingskosten groter zijn dan de uiteindelijke opbrengsten. Vooralsnog lijkt een verdere consolidatie de enige uitweg, waarbij de top tien bedrijven het leeuwendeel van de markt voor zich opeisen.

Strategie

De Zwitsers van Roche bouwen de toekomst van hun bedrijf op meerdere pilaren. Ze accepteren de generieke concurrentie als een fact of life. Voor hen heeft dat als consequentie dat ze fors blijven investeren in R&D om hun pijplijn continue aan te vullen. In het afgelopen jaar investeerden ze bijna Sfr 8,5 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Ook in hun R&D maken ze bewuste keuzes. Ze streven niet meer naar de ontwikkeling van one size fits all producten, maar het accent komt te liggen op op maat gesneden, gepersonaliseerde medicijnen. Het (komende) succes van Gazyva en van en Rituxan bewijst de juiste insteek van Roche. Beide medicijnen zijn afkomstig uit de biotechnologie en kunnen afzonderlijk en in combinatie gebruikt worden voor verschillende groepen patiënten.

Bovenstaande strategie maakt ook begrijpelijk waarom Roche graag het bedrijf Alexion Pharmaceuticals wil overnemen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van medicijnen voor zeldzame ziektes. Het medicijn Soliris, dat bedoeld is als behandeling van twee zeldzame bloedziekte, kost de patiënt $ 400 000 per jaar. Er lijden wereldwijd ongeveer 20 000 mensen aan deze ziektes.

Figuur 3 Roche kiest voor biotechnologie

Outlook

Roche herhaalde bij de presentatie van de halfjaarcijfers de Outlook voor heel 2013. De omzet zal in dit jaar dezelfde groei laten zien als in 2012, terwijl de winstgroei die van de omzet zal overtreffen. In 2012 groeide de omzet met 4%. De markt gaat vooralsnog uit van een groei van bijna 11% tot een bedrag van Sfr 12,792 miljard. Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als in 2012. Het dividendrendement bedroeg het afgelopen jaar 2,9% en zal in dit jaar waarschijnlijk op 3,1% uitkomen.

INVINCO
Het kopen van aandelen is geen sinecure. Het gaat erom te beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Juist daaraan ontbeert het veel particuliere beleggers. Als u de moeite neemt om de analisten van INVINCO in de arm te nemen, dan garanderen wij, dat u als particulier belegger niet steeds net te laat komt.

101713_0018_Olieprijsza3.png

 • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
 • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
 • Effectenrekening op eigen naam
 • Full-Service, eigen accountmanager
 • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.