Walt Disney domineert weer

The Walt Disney Company (Disney en Disney Enterprises) is een van de grootste mediaconglomeraten ter wereld, de grootste wereldwijde exploitant van themaparken en een markt leidende producent en distributeur van animatiefilms. Het hoofdkantoor is gelegen in de Walt Disney Studios in Burbank, Californië.

Disney is opgericht op 16 oktober 1923 door Walt Disney en zijn broer Roy Oliver Disney als de Disney Brothers Cartoon Studio en heeft de meeste jaren van zijn bestaan Walt Disney Productions geheten. Pas op 6 februari 1986 kreeg het bedrijf de huidige bedrijfsnaam, die een neutraler beeld van het concern moest geven.

Disney heeft alle activiteiten ondergebracht onder vier bedrijfsonderdelen: Walt Disney Studio Entertainment, dat voornamelijk films en muziek produceert; Walt Disney Parks and Resorts, dat de themaparken beheert; Media Networks, waarbinnen radio en televisie ontwikkeld worden en Consumer Products, dat de consumentenproducten van Disney overziet. De merchandising van onder andere Mickey Mouse is ondergebracht in Consumer Products. En via het ESPN, ABC televisienetwerk weten de bestuurders van de divisie Media Networks iedere dag miljoenen kijkers te vinden.

Over het afgelopen boekjaar 2014 noteerde Disney een omzet van $ 48,813 miljard. Dat was ruim 8% meer dan over 2013. De winst steeg eveneens, maar die verbetering bedroeg maar liefst 22% en kwam uit op een bedrag van $ 7,501 miljard. De winst per aandeel steeg met 26% naar $ 4,26 en het dividend ging met bijna 15% omhoog naar $ 0,86.

Na enkele mindere jaren door de crisis lijkt Walt Disney de vaart er weer in te krijgen. Waar nog in 2014 zorgelijk gesproken werd over stijgende kosten en tegenvallende advertentie-inkomsten, bij bijvoorbeeld ESPN, is van die zorgelijke toon aan het begin van 2015 weinig meer over. Over het eerste kwartaal noteerde het bedrijf een omzet van $ 13,39 miljard en dat was aanmerkelijk beter dan de marktverwachting. Die was uitgegaan van een omzet van $ 12,87 miljard. Het was bovendien 9% meer dan in 2014. De stijging van de winst was met 19% ook veel sterker dan waar de markt op gehoopt had. De winst bedroeg $ 2,2 miljard, terwijl de markt gerekend had op $ 1,8 miljard. De winst per aandeel tenslotte kwam uit op $ 1,27, waar de markt op $ 1,07 had gemikt.

Het goede nieuws was tevens dat de verbetering te zien was over de volle breedte van het bedrijf. Elk bedrijfsonderdeel droeg bij aan het sterk verbeterde resultaat. Het hernieuwde elan laat zich misschien het best illustreren aan de gang van zaken bij de Disneyparken en bij Studio Entertainment. Om met de laatste te beginnen. Het operationeel resultaat kwam uit op $ 544 miljoen. Dat was maar liefst 33% beter dan in de vergelijkbare periode van 2014 en ook nog eens veel beter dan de consensusverwachting onder analisten. Die consensus bedroeg $ 319 miljoen.

Die mooie resultaten zijn te danken aan een aantal blockbusters zoals Guardians of the Galaxy, Maleficent en vooral Frozen. De verwachtingen voor het hele jaar blijven echter torenhoog. Volgens een blad als Variety, maar ook volgens veel analisten, kan de Studio over het hele jaar een operationeel resultaat boeken van misschien wel $ 2 miljard. Dat zou de beste uitkomst zijn in meer dan 10 jaar. Dat succes is vooral te danken aan potentiele blockbusters als the Avengers en Star Wars. Het marktaandeel van de Disneyfilms kan dit jaar zodoende uitkomen op bijna 20%.

Het succes van Studio Entertainment straalt ook af op de divisie Consumer Products. Deze divisie is verantwoordelijk voor de merchandising. Er is een duidelijke correlaties tussen beide divisies. Het succes van de Studio betekent ook het succes van Consumer Products. Ook deze laatste divisie mag op een record jaar gaan rekenen. De resultaten over het eerste kwartaal lieten al een stijging van het operationeel resultaat zien van meer dan 45% tot een bedrag van $ 626 miljoen!

Het is trouwens het beleid van Disney om ook in de themaparken beter in te spelen op de successen van de studio’s. De parken vormen trouwens sinds jaar en dag een solide pijler onder het hele Disney gebouw. Ook in het eerste kwartaal presteerden de parken boven verwachting met een stijging van het operationeel resultaat met 20% naar een uitkomst van $ 805 miljoen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat dat goede resultaat vooral te danken is aan de Parken in de Verenigde Staten zelf. Het management van Disney stelde vast dat de hotels met een bezettingsgraad van 89% de grenzen van hun capaciteit hebben bereikt. Ze stellen tevens vast dat het aantal bezoekers aan de parken blijft stijgen en dat die gemiddeld steeds meer uitgeven.

Minder juichend is Disney over de Parken buiten de Verenigde Staten. Vooral Euro Disney bij Parijs blijft een zorgenkindje. Dat was het eigenlijk van meet af aan. Aan het einde van 2014 heeft Walt Disney opnieuw besloten het park in Frankrijk een injectie te geven ter waarde van € 1 miljard. Of dit veel gaat uitmaken is nog maar de vraag. De inkomsten en de bezoekersaantallen laten over de jaren heen een volatiel beeld zien.

Disney heeft weer wel hoge verwachtingen van het park, dat in de loop van 2016 in Shanghai geopend wordt. Dat park moet voor Disney het begin worden van de verovering van China!

Voor veel analisten is het een bijna uitgemaakte zaak dat 2015 en de jaren daarna hele mooie jaren worden voor Disney. Zij gaan uit van een dubbelcijferige winstgroei juist omdat de verbetering van het resultaat door het hele bedrijf gedragen wordt. De inkoop van eigen aandelen moet de groei van de winst per aandeel ondersteunen.

Bij al dit optimisme past wel een maar. De economie mag niet gaan verzwakken en de doorsnee Amerikaan moet meer te besteden krijgen! De gezondheid van nagenoeg elke activiteit staat of valt bij de koopkrachtontwikkeling van de Amerikaanse consument! Een tweede maar is dat het aandeel Disney een hoge koerswinstverhouding kent.

Het aandeel is bovengemiddeld gewaardeerd. Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn als de resultaten in 2015 zich blijven ontwikkelen als verwacht en de winstgroei uit het eerste kwartaal doorzet! We denken dat onder de huidige gezonde omstandigheden het aandeel aan te bevelen is voor elke portefeuille!

Figuur 1 Kerncijfers Walt Disney

Koers: $ 106,69

Conclusie:

•    Disney heeft de crisis definitief achter zich gelaten

•    Bedrijf functioneert uitstekend over de volle breedte

•    Vooruitzichten voor de komende jaren zijn uitstekend

•    Voorwaarde is wel, dat economie niet inzakt!

•    Aandeel is geschikt voor de defensieve, de gebalanceerde en de offensieve portefeuille

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.