Internetaandelen krijgen een klap

Na een matig begin van het jaar 2014 hervatte de aandelenkoersen in de VS, maar ook daarbuiten, hun weg omhoog. In de eerste week van de maand april doorbraken de diverse indices de ene historische barrière na de andere. De Nasdaq, bijvoorbeeld, bewoog zich voor het eerst sinds bijna onheuglijke tijden boven de 4000 punten grens.

Procentuele daling vanaf het hoogste koersniveau:

  • Twitter: -42%
  • Linkedin: -34%
  • Netflix: -33%
  • Facebook: -22%
  • Priceline: -14%
  • Google: -11%

Op 4 april keerde het tij plotseling en begonnen koersen en indexen in snel tempo terrein te verliezen. Daarbij was het opvallend, dat vooral internet gerelateerde aandelen het bij de belegger moesten ontgelden. Sinds 4 april hebben aandelen als Linkedin, Tesla, Facebook, Priceline allemaal meer dan 10% ingeleverd. Al deze bedrijven hebben enkele zaken gemeen. Ze zijn allemaal fors in koers gestegen in 2013 en de waarderingen zijn wel heel erg fors opgelopen. De Nasdaq 100 steeg in 2013 35%. De waarderingen zijn navenant gestegen. De Nasdaq Composite had aan de vooravond van het afglijden een K/W van 31,5X. Dat is bijna het dubbele van de S&P 500, die een K/W liet zien van 17,5X. Het segment internetaandelen binnen de Nasdaq heeft echter weer een K/W van meer dan 50X met uitschieters naar boven, zoals Amazon.com met een K/W van meer dan 500. De koers van het aandeel Amazon.com daalde echter veel minde sterk dan bovengenoemde aandelen.

Dat brengt ons bij de tweede gemeenschappelijke factor, die deze snelle dalers bindt. Halverwege de maand april komt traditiegetrouw het cijferseizoen op gang. De verwachtingen zijn door bedrijven vakkundig omlaag gepraat. Waar de markt aan het begin van het jaar nog uitging van een gemiddelde winststijging van 6,6%, is daar nu nog slechts 1% stijging van over. De omzet zal met gemiddeld 2,9% toenemen. De abnormale weersomstandigheden rond de jaarwisseling zijn voor een deel debet aan de lagere verwachtingen.

In een omgeving van onzekere en bescheiden winstverwachtingen nemen beleggers het zekere voor het onzekere en nemen afscheid van bedrijven waarvan het bijna zeker is, dat er geen winst getoond zal worden. Als er al winst is, dan staat die in geen verhouding tot de K/W. In die zin doet de huidige situatie denken aan het voorjaar van 2001. Ook toen kenden internet gerelateerde aandelen torenhoge waarderingen, maar lieten ze nagenoeg geen winst zien. In april van dat jaar implodeerde de Nasdaq Composite en verloor in recordtijd duizenden punten in een omgeving van pure paniek. Van paniek is op dit moment zeker geen sprake en vergeleken met de crisis van 2001 zijn de verliezen minimaal.

Een derde factor, die een rol kan spelen bij de koersdalingen, is het beleid van de Fed. De nieuwe president van de Fed, Janet Yellen, heeft duidelijk gemaakt dat ze in haar beleid kiest voor financiële stabiliteit. Dat betekent dat het beleid van taperen voortgezet wordt en waarschijnlijk nog dit jaar beëindigd. In het midden van 2015 mag de belegger op een eerste renteverhoging rekenen. De Fed is blijkbaar ongerust geworden over mogelijke bubbelvorming nu allerlei assets alleen maar in prijzen stijgen. Nu de economie in de VS inderdaad sterker lijkt te worden, kiest de Fed voor de uitruil meer financiële stabiliteit versus een iets lagere economische groei. Althans zo interpreteren zij de boodschap van Yellen en ze stemmen met hun voeten.

Dat stemmen met de voeten wil overigens niet zeggen, dat beleggers cash gaan. De meesten kiezen gewoon voor meer zekerheid. Daarbij is het opvallend dat de dinosauriërs uit de IT-sector plotseling weer de voorkeur van de beleggers genieten. Die hebben als voordeel, dat ze een lage waardering hebben, maar ook voor beleggers een aantrekkelijk dividendrendement. Value wint het op dit moment duidelijk van Growth. Trouwens, er is sowieso veel hernieuwde belangstelling voor blue chip bedrijven die vaak laag gewaardeerd zijn en een mooi rendement bieden. Ook hier bestaat een duidelijke overeenkomst met de periode van na het uiteenspatten van de internetbubbel.

Gelet op het bovenstaande is er niet veel kans op een sterk herstel. Dat wordt anders als de winstcijfers veel beter uitvallen en de verwachtingen van bedrijven vallen ook nog eens mee. Als dat niet het geval is, dan moeten de zwaar getroffen namen voorlopig op de blaren zitten. Hun koers zal onder druk blijven. Voor koopjesjagers biedt dat uiteraard mogelijkheden. De markt heeft de neiging door te slaan en sommige koersen zullen te ver doorschieten naar beneden en dus worden ze weer interessant om op te pikken.

INVINCO

Het kopen van aandelen is geen sinecure. Het gaat erom te beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Juist daaraan ontbeert het veel particuliere beleggers. Als u de moeite neemt om de analisten van INVINCO in de arm te nemen, dan garanderen wij, dat u als particulier belegger niet steeds net te laat komt.

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.