Hier krijgt u energie van

Een van de manieren om dit te doen is met behulp van energie aandelen. In de meeste gevallen zijn dit ondernemingen die in het bezit zijn van olie- of gasvelden, die al in productie zijn genomen. De prijsontwikkeling van olie en gas kunnen invloed hebben op de winst van deze ondernemingen en dus uiteindelijk op de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Deze aandelen keren ook vaak een hoog en stabiel dividend uit. Een voorbeeld hiervan is BreitBurn Energy Partners L.P.

De L.P. is een persoon of groep die kapitaal verschaft en daarvoor een vergoeding ontvangt over de cashflow. In tegenstelling tot een General Partner, die verantwoordelijk is voor het managen van de belangen en daarvoor een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding is verbonden aan de prestatie. Een Limited Partnership is een vanuit Nederlandse optiek fiscaal transparante entiteit te vergelijken met een commanditaire vennootschap op aandelen onder gunstige sector gebonden fiscale regelingen.

BreitBurn Energy Partners is een onafhankelijk olie en gas Limited Partnership. De focus ligt op de acquisitie, exploratie en ontwikkeling van olie en gaswinning met als doel om cashflow te genereren voor de uitbetaling aan haar unitholders (soort aandeelhouder). Breitburn is opgericht in 2006 en heeft haar hoofdkantoor in Los Angeles (California). Het management is echter al actief sinds 1988. Het aandelenkapitaal bedraagt $ 1,5 miljard en de totale schulden komen uit op $ 775 miljoen. De waarde van het bedrijf bedraagt $ 2,3 miljard.

BreitBurn keert over 2012 een dividend uit van $ 1,84 per aandeel. Tegen de huidige koers van $19,03 is dit maar liefst 9,66%. Dit dividend wordt per kwartaal uitgekeerd. Voor het 9e kwartaal op rij heeft het bedrijf haar dividend verhoogd.

In 2009 werd slechts een keer dividend uitbetaald en de overige drie kwartalen werden overgeslagen. Dividend werd overgeslagen en een belangrijk deel van de kasstroom werd aangewend om haar schuldpositie terug te brengen.

Het management heeft als doel gesteld om de vergoedingen jaarlijks met 5% te laten stijgen. Rekening houdend met een alsmaar stijgende vraag naar olie en gas vanuit opkomende markten en dientengevolge hogere energieprijzen, lijkt nog voldoende opwaarts potentieel aanwezig.

Om dit te bereiken ligt de focus van het management op diversificatie. Momenteel is de verdeling tussen olie en gas 50-50. De focus is gericht op een langzame maar stabiele groei van nieuwe bronnen op verschillende locaties en een diversificatie van de productportfolio binnen de Verenigde Staten. De doelstelling voor 2012 lag op een acquisitie van $300-$500 miljoen, maar dit bedraagt momenteel al $ 651 miljoen. Het investeringsbudget is verhoogd van $ 70 miljoen naar $ 137 miljoen.

Een grote risicofactor binnen het bedrijf is de volatiliteit van de grondstofprijzen. Het hedgen (afdekken van risico’s) van de grondstofprijzen speelt ook een belangrijke rol binnen het bedrijf. Voor de 2e helft van dit jaar is olie voor 75-80% afgedekt tot onder de $ 100 per vat en gas tegen $ 7,10 per mmbtu (miljoen British Thermal Unit).

Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en beleggingsadvies gericht op value fondsen, wil ik u graag verwijzen naar de website www.valuestarsnewsletter.com of neem contact met ons op voor een gratis rapport.

drs. Maurice Essers (linkedin)

Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer

De klanten van  Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer hebben een positie in dit fonds. De auteur zelf heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

1 gedachte over “Hier krijgt u energie van”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.