China Life: aandeel bij?

China Life Insurance is de grootste verzekeraar van China. Deze verzekeraar richt zich vooral op de verkoop van levens-, schade- en zorgverzekeringen. China Life heeft een ongeveer 35 procent van de Chinese verzekeringsmarkt in handen.

De onderneming is een afstammeling van het in 1949 opgerichte PICC. Omdat China Life van origine eigendom van de staat is, heeft zij een lange tijd als enige officieel het recht gekregen om verzekeringen te verkopen. Dat heeft de onderneming in staat gesteld een robuuste marktpositie te verwerven, waarvan nu nog steeds geprofiteerd kan worden.

Om mogelijkerwijs te profiteren van de groei van de welvaart en consumptie in China en kan een belegging in China Life Insurance voor investeerders binnen een goed gespreide portefeuille interessant zijn, vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat dit past binnen het risicoprofiel. China Life een kansrijke speler.

De belangrijkste bron van inkomsten voor China Life zijn de premies die verzekerden afdragen. Deze weet China Life de laatste jaren telkens verder te verhogen. De vraag naar verzekeringsproducten neemt nog steeds toe. Dit is het gevolg van het feit dat van steeds meer Chinezen het welvaartsniveau stijgt en dat ze de verworven levensstandaard graag willen behouden en beschermen. De vraag naar verzekeringen wordt dan groter.

Daar bovenop speelt de Chinese overheid eveneens een grote rol. Die wil natuurlijk juist de binnenlandse consumptie stimuleren om zo een meer duurzame, organische groei te creëren. Dit zou ook één van de verdere aanjagers van de binnenlandse verzekeringsmarkt kunnen zijn.

Het marktaandeel van buitenlandse verzekeraars in China is erg laag. Dit komt omdat er ontzettend hoge toetredingsbarrières zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (wettelijke) goedkeuringen, vergunningen, en eigendomsbeperkingen. China Life kent binnenlands wel veel concurrentie vanuit de bankensector. Hoe moeilijker de banken in China het dit jaar krijgen, hoe beter het zou zijn voor China Life.

De eerste kwartaalcijfers van China Life vielen iets lager uit dan verwacht. De verkopen stegen met 12 procent en de ontvangen premies met 18 procent. Het netto inkomen kwam echter 28 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was vooral te wijten aan de lagere inkomsten uit de beleggingen. Dit verlies mag echter over een aantal jaar worden gespreid. China Life gebruikt als boekhoudmethode IFRS, de internationale standaard.

Naast de grootste verzekeraar is China Life is eveneens de grootste institutionele investeerder in de Chinese beurs. Naar verluid overstijgen de totale investeringen van China Life in de Chinese financiële wereld 1 biljoen Yuan, ruim 160 miljard dollar. Het is dus oppassen voor het percentage beleggingen dat China Life heeft in de hoogrenderende lokale obligaties uit het schaduwbankensysteem en wat de koersontwikkelingen zullen zijn op de Chinese beurs. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de hoogte van de beleggingsinkomsten van China Life.

Indirect speel je als belegger in China Life Insurance dus in op de Chinese markt. Daarmee is direct ook één van de grootste risico’s die kleeft aan een investering in China Life benoemd. De correlatie van het aandeel met de Chinese aandelenmarkt is hoog. De Chinese beurs is één van de goedkoopste beurzen wereldwijd. Dat is niet voor niets, hoewel dit aan de andere kant juist ook kansen biedt.

Voor het aandeel kunt u op de Amerikaanse OTC markt terecht. Daar worden de ADR’s verhandeld. De marktkapitalisatie van China Life Insurance bedraagt omgerekend bijna 68 miljard dollar. De verzekeraar heeft, op basis van cijfers eind 2013, bijna 3,5 miljard dollar in cash. De koerswinstverhouding voor 2014 bedraagt op de huidige koers ongeveer 15,2.

Voor de lange termijn ben ik wel positief over China, hoewel ik er mijn kanttekeningen bij plaats of het nu hét uitgelezen moment is om in de Chinese markt te stappen. Naar mijn mening is China Life Insurance echter wel één van de aandelen die zeer de moeite waard is om in de gaten houden.

Auteur heeft privé geen positie in genoemd aandeel, cliënten van Fintessa evenmin. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.