Beleggen in de farmaciesector

Zeker in de eerste helft van 2014 was de farmaceutische sector in het nieuws. Fusies en Overnames leken aan de orde van de dag, wat de indruk vestigde dat de sector in een nieuwe ronde van consolidatie was beland. Zo wilde het Amerikaanse Pfizer voor een bedrag van $ 100 miljard het Britse AstraZeneca overnemen. Het Canadese Valeant Pharmaceuticals had in mei van dit jaar ruim $ 50 miljard over voor de producent van Botox, het Amerikaanse Allergan. Nog in april kocht het Zwitserse Novartis voor het lieve sommetje van $ 16 miljard de Oncologieportefeuille van het Britse GlaxoSmithKline.

Volgens Bloomberg zouden Fusies en Overnames in de farmaceutische sector in dit jaar tot nu toe een waarde hebben vertegenwoordigd van meer dan $ 200 miljard, de eerste helft van dit jaar. Deze koortsachtige activiteiten kunnen er op wijzen, dat er meer aan de hand is in de sector dan louter een nieuwe ronde van consolidatie. Volgens ingewijden is vooral Big Farma bezig zich voor te bereiden op de komende 15 jaar. In die voorbereiding op de nieuwe toekomst past de hausse aan M&A. Het gaat vooral de grote namen in de sector niet echt voor de wind. Hun inspanningen op het gebied van R&D renderen minder en minder. Het overnemen of afstoten van bedrijfsonderdelen stelt hen in staat om tegelijkertijd een deel van de peperdure R&D de deur uit te doen. Het innovatieve succes komt immers steeds vaker op naam van kleinere spelers in farma en biotechnologie.
De huidige M&A is dan ook een poging om de magere pijplijn met nieuwe medicijnen wat meer inhoud te geven door de aandacht te richten op bedrijven die in dat opzicht met wat meer creativiteit te werk zijn gegaan. De grote spelers mogen dan minder goed zijn in het innovatieve vlak, ze zijn wel zeer bekwaam de nieuwe medicijnen succesvol door de zogeheten clinical trials te loodsen om ze daarna goed te vermarkten. Dat is voor veel kleine spelers simpelweg een brug te ver.

foto 2

Los daarvan is de huidige, selectieve manier van winkelen een reactie op de vorige M&A golf, waarbij de grote jongens bij wijze van spreken andere bedrijven at random overnamen. Er zat weinig logica achter. Het resultaat was wel, dat een bedrijf als Pfizer voor meer dan $ 200 miljard andere bedrijven overnam om uiteindelijk te moeten concluderen, dat het met een hoop ballast zat opgescheept. Pfizer zag zich daarom weer gedwongen om op grote schaal te gaan desinvesteren. Dit keer lijkt er meer beleid te schuilen in de consolidatiegolf. Dit keer staat kracht en kwaliteit centraal. Bedrijven willen alleen nog maar overnemen wat hen sterker maakt. Ze focussen op wat ze al goed kunnen.

Daar is ook wel noodzaak toe. Big Farma heeft niet alleen last van een verminderde R&D opbrengst, maar ook veel patenten zijn verlopen of staan op het punt te verlopen. De generieke concurrentie wordt dus enorm. De dalende R&D productiviteit is niet alleen het gevolg van bezuinigingen of veel bureaucratie maar er is ook nog een andere reden te noemen. Het wordt steeds moeilijker nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Voor de gemakkelijk te behandelen ziektes zijn nu medicijnen te kust en te keur, maar voor moeilijk of niet te behandelen ziektes is het aanbod schaars of non-existent. Om op deze terreinen te kunnen slagen is veel focus nodig.
Uiteraard is er ook in deze overnamegolf nog een financieel motief prominent aanwezig. Pfizer houdt buiten de VS een spaarcentje aan ter waarde van $ 69 miljard. Het bedrijf wenst over deze tegoeden niet het Amerikaanse belastingtarief te betalen. Door al deze spaarduiten in te zetten voor een overname, kan het spaaroverschot toch productief aangewend worden!

Novartis

Houden voor defensieve en gebalanceerde portefeuille. Kopen voor offensieve portefeuille.
Kopen tot $ 80; Houden tot $ 100;

foto 3

De ontwikkelingen bij het Zwitserse Novartis passen in het hierboven geschetste beeld. Het bedrijf kwam in het voorjaar in het nieuws omdat het zeer ambitieuze plannen voor de toekomst had. In deze plannen speelde het Britse GlaxoSmitKline (GSK) een prominente rol speelt. Novartis maakte in april bekend voornemens te zijn de portefeuille Oncologie van de Britten over te willen nemen voor een bedrag van $ 16 miljard. Maar dat was niet het enige. Tegelijkertijd waren ze van plan hun activiteiten in Vaccines en Animal Health. Tenslotte was er het voornemen om samen met GSK een joint venture in Consumer Health Care op te zetten.
Analisten zijn over het algemeen ingenomen met het opschudden van de portfolio van Novartis. De mening overheerste, dat het bedrijf inderdaad zich zo strategisch beter positioneert door onderpresteerders de deur uit te doen en hun sterke punten verder uit te bouwen. Dat stelt de verdiencapaciteit op termijn veilig. Maar ook op de korte termijn kan de winst op peil blijven. Novartis is met het Indiase Sun Parmaceuticals overeen gekomen, dat het patent op het kanker medicijn Gleevec pas in februari 2016 komt te vervallen. Dit medicijn is een blockbuster voor de Zwitsers. De overeenkomst geeft hen lucht om te bouwen aan de vernieuwde oncologieportefeuille, zodat die in 2016 de teruglopende inkomsten van Gleevec kunnen compenseren.

foto 4

De analisten hebben goedkeurend en positief gereageerd op het opschudden van de productportfolio van Novartis. Ze zijn echt enthousiast geworden over het nieuwe medicijn in wording LCZ696. Dit medicijn is bedoeld voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of daar een vergroot risico voor hebben. Uit zogeheten clinical trials blijkt, dat dit medicijn de overlevingskans met 20% verhoogt in vergelijking met de kansen die de huidige medicijnen bieden.

Novartis gaat proberen om dit medicijn versneld op de markt te brengen en die inspanning is te begrijpen. Naar schatting 26 miljoen mensen op deze aardbol lopen gevaar een hartinfarct te krijgen. Mochten de data uit de clinical trials ook in tweede instantie de toets der kritiek kunnen doorstaan, dan heeft Novartis potentieel goud in handen. Volgens sommige analisten zou Novartis op den duur $ 8 – $ 10 per jaar aan omzet kunnen peuren uit de verkoop van LCZ696.

Outlook

De toekomst lijkt Novartis toe te lachten, dankzij zijn versterkte portefeuille Oncologie en vooral dankzij de potentie van LCZ696. Daar past wel de kanttekening bij, dat Novartis zelf en analisten denken, dat het tij pas in 2016 het schip Novartis gaat optillen. Tot die tijd zal de winstgroei beperkt blijven. Daar staat echter tegenover dat de schuldpositie van het bedrijf blijft verbeteren in de komende jaren.

foto 5

Dat maakt het aannemelijk, dat Novartis ook na 2015 eigen aandelen blijft inkopen. In dat jaar loopt een programma af ter waarde van $ 5 miljard. Het lijkt waarschijnlijk, dat dit programma gecontinueerd gaat worden. Bovendien zijn er plannen binnen het bedrijf om het dividendrendement de komende jaren te blijven verbeteren.

foto 6

Novartis is daarmee in onze ogen een degelijk en conservatief aandeel. De winstgroei zal zoals gezegd de komende jaren beperkt blijven, maar Novartis spant zich in om het leed van de belegger te verzachten. Voor de korte termijn luidt het advies Houden, zeker voor de defensieve en gebalanceerde portefeuille. Voor offensieve beleggers, die een voorschot op de toekomst willen nemen, luidt het advies Kopen.

Roche

Koopadvies voor de defensieve, gebalanceerde en offensieve portefeuille.
Kopen tot CHF 275; Houden tot CHF 325.

foto 7

Als het om acquisities gaat, heeft het eveneens Zwitserse Roche een groot deel van 2014 in de schaduw gestaan. Dat wil niet zeggen, dat het bedrijf op zijn handen heeft gezeten. Het heeft een serie kleinere overnames gepleegd, zoals de overname van Seragon Pharmaceuticals, IQuumen Genia. Het gaat hier om een vorm van kralen rijgen vooral bedoeld om de Oncologie portefeuille te versterken. Het gaat hier wel om overnames van bedrijven met een zeer hoge waardering. Die zijn daarmee relatief duur. Het bedrijf heeft zich echter de nodige financiële discipline opgelegd en tast daarmee niet automatisch diep in de buidel. Die bevatte aan het einde van het tweede kwartaal ruim CHF 10 miljard!

De selectiviteit bij het doen van inkopen heeft misschien ook wel te maken met de redelijke staat waarin het bedrijf verkeert. Voor de periode 2013 – 2018 verwachten analisten een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 7%. Er zit bovendien een omzetgroei in het vat tussen 4% – 6%. Daar kunnen weinig sectorgenoten aan tippen. De relatieve voorspoed heef het bedrijf te danken aan zijn sterke pijplijn met medicijnen, zeker op het gebied van Oncologie. Medicijnen als Kacyla en Perjeta zijn nog relatief jong, maar wel zeer succesvol. En dat kan nog wel even doorgaan, want Roche heeft vooralsnog weinig last van generieke concurrentie. Dat neemt niet weg, dat het bedrijf zwaar blijft investeren in de pijplijn en R&D inspanningen. In de eerste helft van 2014 waren die weer met 5% gestegen.

Roche lijkt tot nu toe op een grote goednieuwsshow, maar dat is het uiteraard niet. Het bedrijf leunt momenteel te zwaar op de portfolio Oncologie. Ook in de pijplijn domineert oncologie. Pas in 2017 kunnen waarschijnlijk twee non-oncologieproducten naar de markt komen. In dat licht moet de opmerkelijke overname van het biotechnologiebedrijf InterMune. In augustus van dit jaar betaalde de Zwitsers $ 8,3 miljard voor dit bedrijf neer. Het was daarmee de grootste overname van Roche sinds de overname van Genentech in 2009 voor een bedrag van $ 46,8 miljard.

InterMune leunt vooral op het medicijn Esbriet, dat verdikking van het longweefsel tegengaat. Het is daarmee een sterke aanvulling van de portfolio Immunologie. De overname van InterMune heeft de speculatie in de markt doen opleven als zou Roche opnieuw gaan proberen het Zwitserse Actelion en United Therapeutics over te nemen. Dan zou het bedrijf zich in een klap een positie verwerven in de markt voor zeldzame ziektes. Critici wijzen erop, dat Roche geen historie op dit vlak heeft en zien eventuele overnames meer als een bewijs, dat zo nu en dan het geld in de zakken van het management brandt. Alleen al in de eerste helft van 2014 genereerden de Zwitsers vrije kasstromen ter waarde van $ 8,6 miljard.

foto 8

Outlook

In de hierboven geschetste consolidatieslag speelt Roche een bescheiden rol. De noodzaak voor spectaculaire overnames is minder. De eigen pijplijn is succesvol en de kans op generieke dreiging is minder dan bij andere grote spelers in de sector. Het lijkt niet overdreven te geloven, dat het bedrijf zijn beleggers de komende jaren kan trakteren op een groei van de winst per aandeel van 7% of meer! De nog steeds aanzwellende vrije kasstromen garanderen, dat het dividendrendement de komende jaren allen maar zal toenemen. Het bedrijf is bovendien gemiddeld geprijsd. Daarmee lijkt een koopadvies meer dan op zijn plaats en hoort het aandeel thuis in zowel de defensieve als gebalanceerde en offensieve portefeuille.

Sanofi

Koopadvies voor de defensieve, gebalanceerde en offensieve portefeuille.
Kopen tot € 95; Houden tot € 110.

foto 9

Elke sector kent zijn zwarte schapen en Sanofi is dat misschien wel voor de sector Sanofi. Het bedrijf heeft beleggers bij herhaling teleurgesteld en dat was zeker het geval in 2013 met twee winstwaarschuwingen. De koers van Sanofi was aan het einde van 2013 dan ook 1,8% lager dan aan het begin. De kern van de problemen waren een uiterst zwakke pijplijn en generieke concurrentie. Volgens insiders was het zo slecht gesteld met het Franse bedrijf, dat gevreesd moest worden voor de verdiencapaciteit

Als we dezelfde ingewijden mogen geloven, werkt Sanofi aan een wederopstanding. Het beste bewijs daarvoor is wel, dat de Fransen hun verwachtingen voor heel 2014 hebben verhoogd na toch al zeer meevallende cijfers over het 2de kwartaal. De winst over 2014 zal 6% – 8% stijgen en niet 4% – 7%. De meevaller is te danken aan betere prijzen in de VS en aan goede prestaties van Lantus, een insulinemedicijn.

De goede prestaties in het 2de kwartaal en de verbeterde vooruitzichten bevestigen het idee, dat het Franse bedrijf heeft afgerekend met het probleem van de generieke concurrentie. De vrees dat blockbuster Lantus ook ten prooi gaat vallen aan generieke concurrentie is ook aan het wegebben. Een echte zogeheten biosimilar lijkt vooralsnog in geen velden te bekennen. Het belang van Lantus is groot en dat maakt de angst begrijpelijk.

foto 10

Maar zelfs als er zich vandaag een concurrent voor Lantus aandient, dan zal de angst en paniek onder Management, analisten en beleggers minder zijn dan pakweg een jaar geleden. Na jaren van drooglegging en stilstand gaat namelijk de pijplijn van Sanofi weer leveren. Als de voortekenen niet bedriegen zullen er voor het einde van 2015 vier nieuwe medicijnen op de markt verschijnen en daarmee verschuift het accent binnen Sanofi van kostenbeheersing naar hernieuwde groei. Na 2015 zullen er nieuwe medicijnen blijven verschijnen. Op dit moment zijn er zeker 12 in fase 3 van de clinical trials.

Natuurlijk zullen de marketing kosten stijgen, maar de medicijnen komen in brede domeinen waar ruimte voor meerdere spelers is, zoals diabetes en multiple sclerosis. Onderstaande figuur laat zien, dat het bedrijf zelf weer met veel vertrouwen naar de toekomst kijkt. Dat vertrouwen wordt met de nodige punten en komma’s door de markt gedeeld. Die gat ervan uit, dat in 2020 al 14% van de omzet van de nieuwe medicijnen zal komen.

foto 11

Outlook

Sanofi lijkt aan de vooravond te staan van een heuse opleving na jaren van teleurstelling. Het bedrijf maakt een transformatie door van een defensieve, op kosten gerichte organisatie naar een bedrijf met een nieuwe dynamiek dankzij een potentieel succesvolle pijplijn twee op een volgende kwartalen van meevallende cijfers onderschrijven het optimisme van Sanofi en maken de opwaarts bijgestelde verwachtingen voor heel 2014 reëel.
Het optimisme vertaalt zich vooralsnog in een aantrekkelijk groei van de winst per aandeel tot 2016 met iets meer dan 8% gemiddeld. Daar komt nog een aantrekkelijk dividend per aandeel bij, terwijl het aandeel iets goedkoper is dan het sector gemiddelde. Sanofi verdient met andere woorden een koopadvies en past in alle beleggingsportefeuilles!

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.