AkzoNobel staat in de startblokken

De wortels van AkzoNobel liggen in het jaar 1792, toen de verffabriek Sikkens is opgericht. Via verschillende fusies en overnames ontstaat in 1969 het bedrijf AKZO. De huidige naam van AKZO Nobel komt in 1994 tot stand door de fusie met het Zweedse chemieconcern Nobel. AkzoNobel richt zich op 3 kernsegmenten: Pharma, Coatings en Chemicals.

Op 7 september 2006 gaven de aandeelhouders toestemming voor het splitsen van AkzoNobel in AkzoNobel (verven en lakken, en chemische producten) en Organon BioSciences (geneesmiddelen). In Coatings (Verf) is AkzoNobel wereldmarktleider met merken als Flexa, Sikkens, International en Crown. Coatings is de grootste activiteit van het bedrijf. De Chemicals divisie produceert zouten en chemicaliën voor fabricage van producten. In 2008 werd Akzo Nobel omgedoopt tot AkzoNobel en werd een nieuw logo geïntroduceerd.

Nieuw logo AkzoNobel
Nieuw logo AkzoNobel

In 2012 genereerden 50.600 medewerkers een omzet van € 15,4 miljard. Dat was 5% meer dan in 2011. Het operationeel resultaat kwam uit op € 972 miljoen en de winst per aandeel kwam uit op € 2,53. Het dividend bedroeg € 1,45. Op moment van schrijven bedroeg de marktkapitalisatie € 13,2 miljard.

010214_1138_AkzoNobelst2.png

Een nieuwe CEO en een nieuwe strategie

In de maand april van 2012 trad een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel aan. Het was de Zwitser Tom Büchner. Hoewel de nieuwe CEO al vlug gezondheidsklachten kreeg, werd snel duidelijk, dat met de komst van de nieuwe CEO er een streep onder de periode Wijers werd gezet.

In essentie is het beleid van AkzoNobel erop gericht om niet langer de grootste te zijn, maar de beste. Dat betekent, dat de doelstelling van Wijers om in 2015 een omzet van € 20 miljard te behalen, wordt losgelaten. Het bedrijf gaat nu uit van een jaarlijkse omzetgroei van 4%. Minder groei, maar meer rentabiliteit is het nieuwe credo. In 2015 moet de operationele marge uitkomen op 9% en moet de return on investments nagenoeg 14% bedragen. Dat betekent ook, dat AkzoNobel meer dan ooit gaat sturen op het genereren van kasstromen. In dat kader past ook een ambitieus bezuinigingsprogramma. Aan het einde van 2013 moet de kostenreductie € 500 miljoen bedragen.

Om al deze financiele doelstellingen te bereiken heeft AkzoNobel ook een nieuwe operationele strategie geformuleerd. Het bedrijf gaat vier kernmarkten bedienen: bouw en infrastructuur, transport, industrie en consumentengoederen. Het bedrijf gaat daarbij meer aandacht besteden aan het in kaart brengen van trends die deze markten beheersen. Dat is de beste methode om onaangename verrassingen te voorkomen en om beter en sneller in te kunnen spelen op deze nieuwe trends.

Opertationele strategie AkzoNobel
Operationele strategie AkzoNobel

Figuur 1 Operationele strategie

Door meer en beter te kunnen inspelen op wat er gebeurt in deze markten voor eindgebruikers hoopt AkzoNobel sneller te kunnen groeien in zowel de volwassen markten als de opkomende markten. Nu al genereren de Opkomende Markten 44% van de omzet, maar dat moet op de niet al te lange termijn naar 50%. De officiële doelstelling hiervoor is 2015.

 

Europa is nog steeds de belangrijkste markt voor AkzoNobel
Europa is nog steeds de belangrijkste markt voor AkzoNobel

 

Figuur 2 Europa is nog steeds de belangrijkste markt voor AkzoNobel

Resultaten

De strategische wijzigingen hangen waarschijnlijk ten nauwste samen met de ongunstige trends in de belangrijkste markt voor AkzoNobel, Europa. In de eerste twee kwartalen kon de verfproducent niet voldoen aan de verwachtingen van de markt.

In beide kwartalen stond en de omzet- en de winstontwikkeling onder druk. De dalingen waren deels terug te voeren op Europa, maar waren ook voor een deel toe te schrijven aan desinvesteringen in de VS en Azie. In het tweede kwartaal van 2012 had AkzoNobel zijn divisie Decorative Paints verkocht aan concurrent PPG voor $ 1,1 miljard. Door deze verkoop miste AkzoNobel de opleving in de woningmarkt in de VS. De zwakte van de markt bleek uit de daling van de marges.

Voor de nieuwe CEO Büchner was het al in de eerste helft van 2013 duidelijk, dat de markt zwak was en dat er in de loop van de tweede helft van dit jaar amper of geen verbetering in het verschiet lag. Het operationeel resultaat over heel 2013 zou dat van 2012 niet overtreffen.

Om een verdere verslechtering te bestrijden legde het bedrijf nog meer de nadruk op kostenbesparingen. Vooral Europa werd zwaar getroffen door deze kostenbesparingen. Productiefaciliteiten werden gesloten en R&D-faciliteiten samengevoegd. Overigens is een deel van de herstructureringsprogramma’s in Europa weer niet los te zien van de overname van het Britse ICI in 2007. Die $ 17 miljard kostende overname heeft voor veel overlap gezorgd binnen het bedrijf. Het wegsnijden van de inefficiences duurt nog steeds voort.

Het resultaat van deze en andere eerder ingezette bezuinigingen begon al door te sijpelen in de uitkomsten over het derde kwartaal. Die waren met een EBITDA van € 456 miljoen (+7%) beter dan de marktconsensus van € 444 miljoen. Maar Chief Financial Officer, Keith Nichols, merkte bij de presentatie op, dat markten nog steeds uitdagend waren en dat de betere reultaten voornamelijk te danken waren aan de bezuinigingsoperaties.

Het geleidelijk op orde krijgen van het Huis van AkzoNobel komt feitelijk geen moment te laat. Gesteund door een bloeiende thuismarkt maken Amerikaanse concurrenten, zoals PPG en Valspar zich op om AkzoNobel uit te dagen op diens thuismarkt, Europa!

Figuur 3 resultaten over het derde kwartaal 2013

Outlook

AkzoNobel herhaalde bij de gelegenheid van de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal, dat het niet mogelijk zou zijn om een gelijk operationeel resultaat als in 2012 te behalen. Dat was grotendeels toe te schrijven aan de moeilijke economische omstandigheden. Die ziet AkzoNobel niet snel verbeteren. Daarom zal het bedrijf in het vierde kwartaal een extra last nemen van € 160 miljoen. Alleen al die extra last maakt een evenaring van 2012 nagenoeg onmogelijk. Voor het overige herhaalde het management de doelstellingen voor 2015.

Kerncijfers AkzoNobel
Kerncijfers AkzoNobel

Figuur 4 Kerncijfers AkzoNobel

De vaststelling van het management heeft gevolgen voor de waardering van het aandeel. Het is zeer denkbaar, dat AkzoNobel de lijn uit het derde kwartaal van een stabilisering tot een licht herstel van de resultaten in 2014 kan doorzetten. Die verbetering zal vooralsnog niet te danken zijn aan een verbetering van de omgeving, maar aan het ingezette beleid van kostenbeheersing. Dat moet, zoals gezegd, in 2013 € 500 miljoen opleveren en waarschijnlijk in 2014 nogmaals € 100 miljoen. Een pluspunt is wel, dat de belangrijke divisie Decorative Paint in het derde kwartaal een stabilisatie liet zien in de resultaten. Het is wel een stabilisatie op een laag niveau. Concurrent PPG kwam eveneens tot de conclusie, dat zijn resultaten in Europa aan het stabiliseren waren, maar dat ze nog steeds 20% onder het niveau lagen van de pré-crisisjaren.

Op zich biedt die vaststelling mooie perspectieven. De bodem van het dal is bereikt, maar het herstel is fragiel en gebaseerd op een volgehouden herstructurerings- en efficiencybeleid. Dient het herstel zich in Europa daadwerkelijk aan, dan is AkzoNobel goed geëquipeerd om ten volle te profiteren. Voeg er nog aan toe, dat de K/W gelet op de vooruitzichten tamelijk veeleisend is en een Houdenadvies is op zijn plaat. Het is wel zaak een open oog te houden voor de contouren van een overtuigender economisch herstel wat overtuigender zijn.

AkzoNobel staat in de startblokken
AkzoNobel staat in de startblokken

Figuur 5 AkzoNobel staat in de startblokken

Koers: € 56,08 d.d. 27-12-2013

Conclusie

– Houden, de k/w is wel erg veeleisend bij moeizame vooruitzichten

– Moeilijke markt, het bedrijf zal de komende jaren licht groeien edoch is de koers daar ruimschoots op vooruitgelopen

– Koopwaardig onder de € 40

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

2 gedachten over “AkzoNobel staat in de startblokken”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.