Hoog Rendement op Unibail Rodamco (1)

In ons artikel van 1 maart 2011 Hoog dividendrendement deel 4: Unibail Rodamco hebben wij u laten zien dat men met een actief beleid door middel van het gedekt verkopen van callopties een rendement kan verkrijgen van 20 to 25% (inclusief het uitgekeerde dividend) op het aandeel Unibail Rodamco. Wij willen op dit artikel niets afdingen. Het is nog steeds actueel en u kunt het vinden op onze website.

Maar intussen hebben wij gekeken naar een nog actievere strategie. Per slot van rekening zijn er ook putopties, waarmede men rendement kan behalen. Ook kan men opties kopen als men een duidelijke mening heeft over de richting, die de markt inslaat. Hieronder zullen wij het jaar 2013 en de resultaten, die wij met onze aandelen Unibail Rodamco in combinatie met een actief gebruik van UBL-opties hebben behaald, in een iets ander licht gaan bekijken. Wij stellen echter van te voren heel duidelijk:

Wij gaan hier geen automatisch systeem beschrijven. Wij geven u alleen maar een voorbeeld op welke wijze een actieve belegger met gezond verstand om kan gaan met een investering in een volatiel maar sterk fonds. 

Wij gaan u dus ook geen mooie verleidelijke resultaten voorschotelen. Het enige dat wij in dit artikel doen, is u laten zien, dat iedere belegger met een PC, koersen van Unibail Rodamco en enkele simpele technische hulpmiddelen, door actief te zijn een mooi resultaat kan realiseren. U dient zich echter te realiseren dat er in het onderstaande van een HOOG RISICO sprake is. Veel hangt af van de correctheid van uw eigen inschattingen. De technische indicatoren die wij gebruiken zijn slechts hulpmiddelen. Als u beter vertrouwd bent met andere indicatoren dan kunt u beter die andere indicatoren gebruiken.

Set-up van de analyse

Wij tonen u in figuur 1 een daggrafiek van Unibail Rodamco. Boven en onder de koersen ziet u de Bollinger Bands en daarnaast ziet u drie voortschrijdende gemiddeldes. De magenta lijn is het MA10, de blauwe lijn is het MA40 en de zwarte (dunne) lijn is het MA20.

20140124 UNIBAIL
20140124 UNIBAIL

Figuur 1.

Regels voor de analyse

Wij gebruiken de volgende regels voor onze analyses:

 • Als de koersen uit de Bollinger Bands breken is een top/bodem nabij.
 • Als de gemiddeldes in de normale volgorde liggen (MA10>MA20>MA40 en omgekeerd) spreken we van een stijgende respectievelijk dalende beurs.
 • Als de koers onder het MA20 komt dan spreken we van een zwakke beurs.
 • Als de MA10 en MA40 kruisen is er sprake van een trendverandering.
 • Een negatieve doorbraak van de koers door het MA40 is een exitsignaal voor verkochte puts.
 • Onderaan in de figuur vindt u de Momentum Analyse. Een stijging betekent dat een korte termijn stijgende trend is ingezet en omgekeerd.

Strategie

Onze strategie bestaat uit de volgende handelsregels:

 • Wij kopen en verkopen slechts 1-maands opties. Bij hoge uitzondering kan het een optie met een looptijd van twee maanden worden (als de actie plaatsvindt na het midden van de uitoefencyclus en de 1-maands optie brengt onvoldoende op).
 •  Het kopen/verkopen geschiedt op woensdag, twee dagen voor de UitOefenDag (UOD) (in de grafiek zijn de bewuste dagen donker groen gemaakt).
 • Tenzij we er overtuigd van zijn dat het op een ander tijdstip moet, of de opties out-of-the-money zijn, kopen wij de opties terug op de UOD. Wij willen dus voorkomen dat opties daadwerkelijk worden uitgeoefend.
 • Terugkoop geschiedt in de ochtend. In principe kopen/verkopen wij alleen maar opties die tenminste 5 punten out-of-the-money zijn of die waarvan de UitOefenPrijs dicht bij de Bollinger Band ligt.
 • Op enig moment kunnen maximaal 2 calls per 100 aandelen verkocht worden, maar deze dubbele positie wordt nooit langer dan een paar dagen aangehouden.
 • Er worden ook soms maximaal 2 puts per 100 aandelen verkocht, maar dan alleen als de eerste put out-of-the-money is en binnen twee dagen zal expireren.
 • Men kan ook calls en puts kopen. Er moet daarvoor een duidelijke aanleiding zijn. En die is er vaak. Want als men een put heeft teruggekocht omdat de koers door het M40 breekt dan moet men verlies incasseren. Dit verlies wil men zo spoedig mogelijk goedmaken en dat kan door op dat moment puts te kopen. Omgekeerd kan men ook calls kopen als het duidelijk is dat de koers een tegengestelde richting inslaat (er wordt bijvoorbeeld een technisch koopsignaal gegeven).

Ten slotte gaan wij er in dit artikel vanuit dat wij 100 aandelen Unibail Rodamco gekocht hebben op maandag 2 januari 2013 (koers € 184,95 – investering € 18.495).

Feitelijk verloop van de transacties in 2013

De cruciale periodes hebben wij in de grafiek aangegeven met een cirkel. Daarboven staat een referentiegetal. Acties daarbuiten hebben wij aangemerkt met een zwart pijltje. De koers in de grafiek op UitOefenDagen is blauw gemaakt om die dag te markeren.

Punt 1, 16 januari 2013

Op vrijdag 16 januari stellen wij vast dat de markt negatief is (MA10 zal die dag MA40 kruisen). Er heeft geen uitbraak uit de onderste Bollinger Band plaats gevonden. De markt is negatief maar de Moman is aan het stijgen. Onze conclusie is dat wij een horizontale cq licht dalende markt gaan krijgen. Wij verkopen een Call UBL februari 2013 185 en een Put UBL februari 2013 170.

Zoals gezegd gaan wij het in dit artikel niet hebben over de opbrengsten van de opties. Wel zullen wij straks zien hoeveel opties er moesten worden teruggekocht en hoeveel er waardeloos expireerden. Wij gaan het ook niet hebben over kosten en ook niet over Margin. Soms kunnen de gekochte aandelen ter dekking van de marginverplichting zorgen maar soms is er ook een extra kasreserve als margin nodig.

Punt 2, 13 februari 2013

Op woensdag 13 februari ligt de koers boven het MA20. Eerder was hij onder de Bollinger Band gekomen. De Moman is stijgende maar de beide andere gemiddeldes liggen in een bearish positie ten opzichte van elkaar. Wij gaan uit van een stijgende tot consoliderende markt en verkopen een Call UBL maart 2013 185 en een Put UBL maart 2013 170. De Put lijkt het meest risico in zich te hebben. Let op dat we nu gedurende twee dagen een dubbele positie hebben. Dit kan enige problemen met de benodigde margin geven.

– De volgende vrijdag, de expiratiedag (15 februari), is de koers van het aandeel
€ 173,40 (opening). De Call UBL februari 2013 185 en de Put UBL februari 2013 170 lopen die dag waardeloos af.

Punt 3, 13 maart 2013

Twee dagen voor de expiratiedag op vrijdag 15 maart is de koers dalende en hij noteert boven de Bollinger band. Ook de Moman daalt. Wij gaan van een dalende of consoliderende markt uit. Dit laatste concluderen wij uit het feit dat de markt positief is. Wij verkopen een Call UBL april 2013 185 en een Put UBL april 2013 170.

– De koers twee dagen later op de expiratiedag is € 185 (opening). Beide op 15 februari verkochte opties lopen waardeloos af.

Punt 4, 17 april 2013

Op woensdag 17 april duikelt de markt naar negatief territorium nadat hij boven de Bollinger Band is geweest. Een Call UBL mei 2013 190 wordt verkocht. Dit is wat krap want het verschil met de koers is eigenlijk te gering, maar gezien de negatieve markt (ook een dalende Moman) lijkt dit goed te zijn. Een Put wordt niet verkocht omdat de Bollinger Bands dicht bij elkaar liggen. De volatiliteit is dan laag en de kans op een snelle toename van de volatiliteit door een snel dalende markt is groot. U krijgt op dat moment te weinig premie voor de put in verhouding tot de risico’s van de korte termijn.

– De koers twee dagen later is € 184,15. De Call UBL april 2013 185 en de Put UBL april 2013 170 lopen allebei waardeloos af.

– Maandagmorgen begint met een hogere koers. Het blijkt dat de koers zich op de UOD volledig hersteld heeft. Wij verkopen alsnog een Put UBL mei 2013 180.

Punt 5, 15 mei 2013

Op 15 mei is de markt zeer positief, maar alles ligt hoog. Wij verkopen een Call UBL juni 2013 205. Een besluit ten aanzien van de put is moeilijker, want de onderste Bollinger Band ligt aanzienlijk lager (rond € 184), de put zal dus weinig opbrengen, omdat de uitoefenprijs die wij moeten kiezen te ver onder de huidige koers ligt. Ten einde in deze analyse niet van achteraf denken beschuldigd te worden verkopen wij toch de Put UBL juni 2013 185.

– Op 17 mei opent Unibail op een koers van € 204. De Call UBL mei 2013 190 moet worden teruggekocht voor een intrinsiek verlies van 14 punten. De Put UBL mei 2013 180 loopt waardeloos af.

– Op 30 mei valt de koers door het MA40. De volgende dag is de koers € 193,25. Wij kopen de verkochte Put UBL juni 2013 185 terug met 14 punten intrinsiek verlies. Een extra Call UBL juni 2013 195 wordt verkocht, omdat de al geschreven call nu vrijwel waardeloos is.

– Een Put UBL juni 2013 195 kan worden gekocht. Het gaat ons om de verwachtingswaarde die wij ieder keer proberen te incasseren. Het is dus logischer om een short Turbo te kopen op dat niveau, want de put heeft verwachtingswaarde en de turbo niet. (in welke verhoudingen koop je de turbo?) De extra call, die we verkopen, zou nu intrinsiek kunnen zijn en het zou een juli call kunnen zijn. Wij geven daar echter geen voorkeur aan omdat wij over 14 dagen nog altijd de call juli kunnen verkopen. De juli-expiratie ligt nog 6 weken verder en in een dergelijk lange tijd kan er veel gebeuren. Intrinsieke calls geven extra risico, dus daar zien we ook vanaf.

Punt 6, 19 juni 2013

Op 19 juni 2013 is de koers iets hersteld. Maar er heeft geen doorbraak van de onderste Bollinger Band plaatsgevonden. Het lijkt dus niet dat de bodem gezet is. Een Call UBL juli 2013 wordt verkocht. De bovenste Bollinger Band ligt op € 200. Wij gaan daar 5 punten onder zitten omdat de Call 200 niet veel opbrengt en de afstand groot is. Wij verkopen dus de Call UBL juli 2013 195. Met de put wordt gewacht.

– Op 21 juni 2013 is de koers van Unibail € 172. De calls UBL juni 2013 205 en juni 2013 195 lopen waardeloos af. De gekochte Turbo short wordt verkocht. Winst 23 intrinsieke punten.

– Op 26 juni blijkt dat er een onmiskenbare bodem gezet is. Wij verkopen een Put UBL juli 2013 165. Daarenboven kopen wij turbo’s met een met 2 Calls UBL juli 2013 170 vergelijkbare positie. Wij willen immers geen  verwachtingswaarde kopen.

Hiermede besluiten wij het eerste deel van ons verhaal. In het tweede deel lopen wij door de rest van 2013 heen en trekken wij onze conclusies.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten en/of strategie. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.