Hoe crisisbestendig zijn dividenden?

In tijden van hogere inflatie en stijgende rente is het zinvol om te focussen op een mix van dividendgerichte aandelen, bedrijfsjuweeltjes in nichemarkten en familiebedrijven met een langetermijnvisie.

Het handelsconflict tussen de VS en China, de Covid-19 pandemie en een agressie-oorlog in Europa met verstrekkende gevolgen voor het energiebeleid – in een paar jaar tijd zijn we van de ene crisis naar de andere gegaan. De huidige politieke en economische situatie noemen we een “polycrisis “.

Momenteel beleven we een hernieuwde wedloop tussen politieke en economische systemen, wat gevolgen heeft voor de wereldhandel en de bevoorradingsketens. Bovendien laaiden onlangs de problemen in de banksector weer op, wat leidde tot noodfusies en steunmaatregelen van de centrale banken. Bovendien zorgen de omschakeling van de economie naar duurzame energiebronnen en de demografische veranderingen voor een hogere inflatie.

Waarom bedrijven voorrang geven aan dividenduitkeringen

Dit alles heeft ook gevolgen voor dividendaandelen, die hun eerste vuurdoop sinds de financiële crisis kregen in de vorm van de Covid-19 pandemie. Wereldwijd kwamen productie- en toeleveringsketens tot stilstand en de impact op het dagelijks leven was lange tijd onduidelijk. Ter herinnering: na de financiële crisis duurde het tot 2013 voordat de STOXX 600 in Europa een nieuw dividendhoogtepunt bereikte. Na het Europese dividendrecord van 2019 verwacht men dit jaar al een nieuw hoogtepunt. In de VS vierde de S&P 500 reeds in alle kwartalen van 2022 nieuwe dividendrecords.

Hieruit blijkt dat de bedrijven, in tegenstelling tot eerdere crisissen, prioriteit geven aan de uitkering van dividenden aan beleggers. Daar zijn verschillende redenen voor. Enerzijds zijn dividenden een signaal aan de kapitaalmarkt dat een bedrijf verwacht dat de economie zal verslechteren, maar dat het fundamenteel nog steeds een succesvol bedrijfsmodel heeft met voldoende winstgevendheid en een robuuste balans. Bovendien moeten de beleggers blijven delen in het succes van de onderneming, ongeacht de koersontwikkeling op korte termijn.

Dividenden in een stijgende inflatie en renteomgeving

In een marktomgeving met stijgende rente en inflatie blijven dividenden aan belang winnen omdat de dividendgroei de inflatie in deze periode compenseert. In 2022 bedroeg de dividendgroei 11,2% in Europa exclusief het VK en 10,2% in Noord-Amerika. In dezelfde periode bedroeg de gemiddelde inflatie 8,1% in Europa en 7,9% in de VS. Als beleggers hun vermogen in reële termen willen handhaven of uitbreiden, dan moeten dividendaandelen dus een essentiële bouwsteen zijn. Bovendien leveren dividenden een belangrijke bijdrage aan het totale rendement.

Het defensieve karakter van dividendaandelen staat ook hoog aangeschreven in volatiele tijden, omdat traditionele dividendbetalers een bedrijfsmodel hebben met een hoge geldstroom en een robuuste balans. Daardoor zijn dividendfondsen doorgaans minder volatiel dan de brede aandelenmarkt. Toch zijn er enkele valkuilen waar men op moet letten bij de selectie van dividendaandelen. Beleggers mogen zich niet laten verleiden om naar absolute dividenddoelstellingen te kijken. In plaats daarvan moeten ze ondernemingen selecteren met een holistisch kader dat een succesvolle bedrijfsontwikkeling op lange termijn bevordert en zo ook de continuïteit en het niveau van het dividend waarborgt.

Ondernemingen die uitbetalen vanuit het kernkapitaal van de onderneming zijn als belegging even ongeschikt als ondernemingen met structurele veranderingen in hun bedrijfsmodel. Een dergelijke uitdaging zien wij momenteel bijvoorbeeld bij vastgoedaandelen, ten gevolge van de stijgende rente. De recente volatiliteit zal waarschijnlijk ook zijn tol eisen voor de bankaandelen.

Het traditionele beeld van dividendaandelen moet worden verruimd

Belangrijk in deze snel veranderende omgeving is volgens ons ook het vermogen van een onderneming om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bij goede bedrijven leidt dit aanpassingsvermogen tot een groter marktaandeel en ook tot een duurzame stijging van de waarde van het bedrijf.

Ten slotte is het de moeite waard om het traditionele beeld van dividendaandelen uit te breiden met kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Traditioneel zijn dividendbetalers te vinden in defensieve sectoren zoals drank- en levensmiddelenproducenten. Maar wie zich te veel op deze sectoren richt, mist opwindende dividendkansen. KMO’s groeien doorgaans dynamischer en bieden een hogere dividendgroei, wat ook tot uiting komt in de aandelenkoersen op middellange tot lange termijn. Daarom bieden bijvoorbeeld familiebedrijven goede beleggingskansen vanwege hun langetermijnoriëntatie en de belangenafweging via hoge bedrijfsparticipaties. Vooral in volatiele perioden, zoals tijdens de Covid-19-pandemie, blijven deze bedrijven voorzichtig.

Bovendien houden de familiebedrijven hun budgetten voor onderzoek en ontwikkeling constant. Hun robuuste balansen zorgden voor een sneller herstel na de pandemie en vormen ook een concurrentievoordeel in de huidige dure renteomgeving. Tegenwoordig is het zinvol zich te richten op een mix van dividendgerichte aandelen, bedrijfsjuweeltjes in nichemarkten en familiebedrijven die bij de allocatie van activa aan de lange termijn denken. Dit biedt beleggers aantrekkelijke uitkerings- en rendementskansen, zelfs in tijden van hogere inflatie en stijgende rente.

Geschreven door Thomas Meier, Portfolio Manager bij Mainfirst

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.