Alternatief voor de lage rente

In tijden van hoge inflatie zal ook de rente hoger zijn dan anders. Dit zal leiden tot een daling van obligatiekoersen. Obligatiehouders zullen op zoek gaan naar alternatieven. Een van de alternatieven is het op zoek gaan naar aandelen met een hoog dividend.

In Amerika zijn hiervoor zelfs twee rechtsvormen gecreëerd die als doelstelling hebben om zo veel mogelijk dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Het gaat hierbij om de Real Estate Investment Trusts (REIT) en de Business Development Company (BDC).

Real Estate Investment Trust (REIT)

Een REIT is een collectieve manier van beleggen. Om te kunnen kwalificeren als een REIT moet er minstens 90% van de winst worden uitbetaald aan de aandeelhouders van de REIT. Op deze manier wordt voorkomen dat er een winstbelasting wordt geheven in de REIT. De meeste REITS zijn beursgenoteerd en kunnen beleggen in onroerend goed of in leningen die gedekt zijn door onroerend goed of een combinatie van beide. Het is toegestaan in een REIT om gebruik te maken van leningen om de bezittingen te financieren tot meerdere malen het eigen vermogen.

Business Development Company (BDC)

In de jaren tachtig is de BDC ontstaan om beleggers kapitaal te laten verschaffen aan niet beursgenoteerde ondernemingen. Het geld dat wordt ingelegd door beleggers wordt gebruikt om deze leningen te verschaffen; het is in de meeste gevallen niet toegestaan in een BDC om geld te lenen om vervolgens weer uit te lenen aan bedrijven. Er is dus geen leverage zoals bij banken wel altijd het geval is. De BDC’s die beursgenoteerd zijn bieden beleggers een kans om te participeren in deze vorm van kredietverlening. De status van BDC kan alleen verkregen worden als de BDC minimaal 90 % van de winst uitbetaalt aan de beleggers. Op deze manier wordt voorkomen dat de BDC winstbelasting moet betalen. De leningenportefeuille van een BDC bestaat uit leningen die een voorkeurstatus moeten hebben zoals senior leningen of preferente aandelen. Een gemiddelde portefeuille bestaat uit 50 leningen waarbij 1 debiteur nooit meer dan 25% van het kapitaal mag bedragen.

Een voorbeeld van een BDC is Capital Southwest Corporation. Het bedrijf is opgericht in 1961 en  kent een lange geschiedenis van goede en slimme investeringen. Sinds de oprichting heeft het bedrijf meer dan 245 bedrijven gefinancierd. De portfolio bestaat uit een diversificatie van solide bedrijven die volledig in bezit zijn van Capital Southwest Corporation, maar ook uit beperkt verhandelbaar publieke aandelen en uit een groot aantal investeringen in durfkapitaal. Het netto vermogen per 31 december 2012 bedraagt $ 628,1 miljoen ofwel $ 165,36 per aandeel.

Capital Southwest Corporation
Capital Southwest Corporation

Het bedrijf heeft min of meer dezelfde filosofie als Berkshire Hathaway van Warren Buffet (waardebeleggen). De investeringen die worden gedaan bij Capital Southwest Corporation moeten namelijk voldoen aan een aantal criteria:

–          Zo moeten de bedrijven beschikken over een goed en ervaren management, omdat juist deze management een toegevoegde waarde willen creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders.

–          De grote van de investering moet liggen tussen $ 5 miljoen en $ 15 miljoen.

–          Het bedrijven moet winstgevend zijn en een minimale omzet hebben van $ 10 miljoen.

–          Tevens moet het bedrijf een historische groei hebben van 15% per jaar.

–          De marktomvang moet groot genoeg zijn en snel kunnen groeien om $ 100 miljoen aan inkomsten te kunnen genereren.

–          Bedrijven moeten beschikken over een concurrentievoordeel zodat een barrière/drempel wordt gevormd binnen de industrie om toe te treden.

Bedrijven die een nieuw platform oprichten dienen hun hoofdkantoor in Amerika gevestigd te hebben. Overnamekandidaten binnen de bestaande portfolio mogen wereldwijd gevestigd zijn.

De focus van de investeringen is tegenwoordig vooral gericht op vijf sectoren.

Aerospace – Investeringen gericht op vliegtuigvaartondelen zowel voor commerciële als militaire luchtvaart en andere lucht en ruimtevaarttoepassingen.

Energy Services & Products – gericht op bedrijven die ondersteuning geven aan een groeiende vraag naar binnenlandse energieproductie.

Industrial Technology – gericht op bedrijven die producten en diensten leveren die een bijdrage leveren aan de verbetering van de efficiëntie van de productie.

Specialty Chemicals & Products – gericht op bedrijven die in de chemie-industrie.

Exceptional Opportunities – Uitzonderlijke investeringen die wel aan de criteria voldoen.

Naast het regulier dividend van $ 0,80 per jaar keert het bedrijf ook uitzonderlijke dividend uit. Dit dividend wordt uitkeert als gevolg van behaalde (vermogenswinst)winst. Uit het financieel verslag van 31 /12/2012 blijkt dat het bedrijf in de eerste negen maanden eindigend op 31/12/2012 $ 66,8 miljoen ofwel $ 17,59 per aandeel heeft uitgekeerd aan dividend uit eenmalige vermogenswinst en $ 0,80 aan regulier dividend.

Op 19 februari 2013 maakte het bedrijf bekende dat er een bedrag van $2,75 per aandeel wordt uitgekeerd. Ook dit bedrag komt voort uit de winst van een transactie bij de verkoop van een investering. De winst per aandeel bedraagt weliswaar $5,49 per aandeel, maar de helft van het bedrag zal worden gebruikt voor herinvesteringen.

Capital Southwest Corporation dividendbetalingen
Capital Southwest Corporation dividendbetalingen

Het aandeel wordt momenteel verhandeld op de NASDAQ tegen een koers van $114,31.

Het aandeel vormt een positie binnen de door ons speciaal ontwikkelde dividendportefeuille. De doelstelling van de dividendportefeuille is om een stabiele cashflow te genereren uit het belegde vermogen met een mogelijke inflatiebescherming, maar kan tot gevolg hebben dat het vermogen welke volledig bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen, hevig in waarde kan fluctueren.

Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en beleggingsadvies gericht op waardebeleggen, verwijs ik u graag naar de website http://www.beleggersnieuwsbrief.nl

drs. Maurice Essers (linkedin)

Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer

De klanten van Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer hebben een positie in dit fonds. De auteur zelf heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.