Uitstappen uit de VIX

In artikel (4) hebben wij u laten zien dat de (zeg maar) constante dekking van uw portefeuille via de aanschaf van longposities op de VIX, te kopen wanneer deze 13 of lager noteert, een krachtig tegenwicht vormt tegen dalingen in de aandelenmarkten. Maar u moet uiteindelijk wel op het goede moment afscheid van uw VIX nemen. Dat wil zeggen dat u het dieptepunt in de S&P500 dan wel de top in de VIX moet herkennen. Wij laten hieronder met behulp van dagkoersen de eerste bodem uit figuur 5 van artikel 4 zien. (In feite ziet u in de maandgrafiek een dubbele bodem, waarvan de tweede nog dieper ligt dan de eerste).

Deze eerste bodem laten wij u hieronder opnieuw zien maar dan in een grafiek met dagkoersen. Ook in de eerste artikelen van deze serie hebben wij u erop gewezen dat u vooral attent moet zijn op toppen in de VIX die niet meer bevestigd worden. Het maakt niet zoveel uit welke indicator u daarvoor neemt. U moet er vertrouwd mee zijn, dat is eigenlijk de enige eis. In de figuur hieronder gebruiken wij een eenvoudig MACD Histogram.

VIX daggrafiek
VIX daggrafiek

Figuur 6

Het ideale uitstapmoment

De serie toppen, middenrechts in de grafiek vormt het ideale moment om uit te stappen. Er zijn drie toppen na elkaar, zij zijn alle drie stijgend, maar de MACD van de VIX (onder in de figuur) divergeert zeer negatief. In dit verband is het interessant om uw aandacht even te wijden aan de top die aan de genoemde drie voorafging. Hij was ongeveer even hoog, maar de MACD onderstreepte met een uitbundige top de voortgaande daling van de S&P500.

Het was dus geen top/bodem om afscheid te nemen van uw dekking. In feite is de tweede top van de drie het correcte uitstappunt, maar als u het niet gezien zou hebben dan is er op de derde top nog aanleiding genoeg te vinden om winst te nemen. Er wordt daar ook een Rickshaw Man gevormd; een typisch omkeerpatroon. Tezamen met de negatief divergerende MACD, moet dat u uitnodigen om exit te gaan. Overigens is er ook nog een bodem te onderscheiden in de S&P500 zelf. Deze herkenning is een bevestiging van uw conclusies ui de MACD en de VIX.

Doorgaans maar één kans

Het enige slechte nieuws wat wij te melden hebben is dat u er niet vanuit mag gaan dat u meerdere kansen krijgt. Een bodem in de S&P500 kan ook heel goed enkelvoudig zijn. En dat wil zeggen dat u altijd het eerste signaal dat zich voordoet moet volgen. Nog een woord over de typische vorm van een top in de VIX. Door de grote beweeglijkheid als toppen gezet worden, ziet men lange schaduwen aan de lichamen van de candles. Dit fenomeen is vooral te zien in week- en nog duidelijker in maandkoersen. In dagkoersen uiteraard minder, maar de hierboven gesignaleerde Rickshaw man valt wel degelijk in deze categorie.

De maandgrafiek

Maandgrafieken laten niet alleen de grote lijnen zien. Ze verbergen ook vele details. In figuur 5 in artikel 4 hebben wij vierkantjes getekend. Zij duiden een periode aan waarop wij hieronder even willen ingaan. Wij laten u derhalve in figuur 7 deze periode zien die loopt van 29 mei 1998 tot 31 maart 1999 en wel op dagbasis. In figuur 7 staan de grafieken van de VIX, van de S&P500 en een MACD van de VIX.

Zoals u in figuur 5 van ons vierde artikel over de VIX kunt zien betreft het hier een zwakke periode op de aandelenbeurzen maar deze periode maakt nog steeds deel uit van de opgaande trend die dan nog altijd aan de gang is. Het probleem is natuurlijk dat u dat op dat moment niet weet. Het is heel aantrekkelijk om de dekking nu op te heffen en te wachten op de terugkeer van de VIX naar een niveau van rondom 13 maar zo verstandig is dat niet altijd.

VIX daggrafiek en MACD
VIX daggrafiek en MACD

Figuur 7

Exit op basis van de regels

In dit geval zijn er duidelijke redenen om de dekking op te heffen, want de VIX stijgt intraday tot de forse hoogte van 44 en de MACD, ook al is dat moeilijk te zien, confirmeert deze top niet. U hebt dus alle reden om er uit te gaan. Maar zoals u op de maandgrafiek heeft kunnen zien blijft de rally doorgaan; de VIX ligt hoog en de kansen dat hij 13 haalt alvorens de S&P een top neerzet zijn uiteraard klein. De rally is immers al zeer lang aan de gang. In een dergelijk gevalt (u hebt een valide exit signaal, maar de S&P500 is nog stijgende) is het verstandig winst te nemen.

Nieuw instapmoment, gezond verstand

Maar het is ook verstandig om opnieuw in te stappen, zodra het duidelijk is dat de rally zich doorzet. Uiteraard moet u met instappen even wachten. De S&P500 stijgt, dus uw VIX daalt. Het is opnieuw zaak om een mooi moment af te wachten, maar u kunt niet tot 13 wachten. Dat niveau wordt in deze fase nooit bereikt. Neem een nieuwe positie in als de VIX onder 25 ligt. U moet denken aan 20 en als u dan instapt bent u opnieuw mooi gedekt. In het onderhavige geval gaat u opnieuw een rit naar 44 meemaken in de VIX en dit was zeker niet de minste.

Overigens is dit het ideale geval. Als de strategie is om onder 13 positie in te nemen, dan is het tweede instapmoment in feite tegen de regels. Hier geldt het gezonde verstand. De rally zet door en dus moet er een nieuwe correctie volgen. Dat is de reden om een tweede instapmoment te zoeken.

Conclusie

De rijkdom van de VIX is hiermede niet uitgeput. In een volgend artikel zullen wij ingaan op een spread in twee VIXen ieder met een ander time frame voor hun berekening.

Gijsbrecht van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie de hier besproken technieken volgt of wenst te volgen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.