fbpx
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

De terugkeer van de volatiliteit was geen verrassing voor fondsbeheerders, maar over impact op portefeuilles zijn de meningen verdeeld, volgens onderzoek van Natixis Investment Managers.

Hoewel de turbulentie op de markt aan het begin van het jaar een verrassing was voor sommige beleggers, zagen professionele fondsbeheerders reeds langere tijd tekenen van een mogelijke stijging in de volatiliteit. Bijna acht van de tien (78%) zeiden verbaasd te zijn dat de volatiliteit zo lang zo laag is gebleven, en bijna de helft van hen (49%) gaf aan dat scherpe stijgingen in de volatiliteit van effectenkoersen een van de belangrijkste kopzorgen voor 2018 waren. De fondsbeheerders waren het echter niet eens over de impact van de volatiliteit op hun portefeuilles, want 39% van hen ziet volatiliteit als een gevaar, terwijl 38% een positief effect op het rendement van hun portefeuille verwacht. Onder de andere belangrijkste bevindingen van het onderzoek: professionele kopers van fondsen wenden zich tot actief beheer en aangezien 78% van de individuele beleggers wereldwijd wil dat hun beleggingen in overeenstemming zijn met hun persoonlijke waarden, beginnen professionals in ESG-beleggingen evenveel alfa- als risicomanagement te zien.

Stijging of daling? Wij hebben een handelssysteem op de Duitse DAX (de AEX van onze oosterburen) ontwikkeld die op beide kan inspelen. Auto trading die gemiddeld 130% per jaar heeft verdiend. Het systeem kon iedere € 7.000 veranderen in € 32.332 in de afgelopen 2,5 jaar. Vergelijk dit met uw beleggingen. Ga naar Daxtrader.nl voor meer informatie.

Natixis Investment Managers heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van zijn onderzoek onder 200 professionele fondsbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het selecteren van fondsen op platforms van private banks, verzekeraars, funds-of-funds en andere retailplatforms.

Matthew Shafer, Head of Global Wholesale bij ‎Natixis Investment Managers zegt daarover: “Deze verdeeldheid over de impact van volatiliteit kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. De pessimistische interpretatie is gebaseerd op de overtuiging dat het na een lange periode van gestage groei tijd is voor een correctie die de koersen weer naar normale niveau zal terugdringen. Volgens de optimisten zou de groeiende volatiliteit een voorbode kunnen zijn van een grotere dispersie van rendement en een grotere kans om alpha te genereren. Toch is het interessant te zien dat zowel de optimistische als de pessimistische fondsbeheerders gebruik maken van actief beheer om hun portefeuilles te diversifiëren, het risico te reduceren en het rendement te verhogen.”

Nieuwe strategieën voor een nieuwe realiteit

De fondsbeheerders mogen dan wel verdeeld zijn over de impact van volatiliteit op hun portefeuilles, maar meer dan acht op de tien (82%) vertrouwen erop dat hun gemiddelde doelrendement van 8,4% voor 2018 realistisch is, nu ze hun beleggingsstrategieën hebben aangepast aan de nieuwe realiteit op de markten. Onder de professionele beleggers zijn de populairste strategieën voor risicobeheer het diversifiëren per sector (91%), het budgetteren van risico (80%) en het inzetten van alternatieven (75%). Twee op de vijf fondsbeheerders (42%) zeggen dat ze het merendeel van het verlies in obligatieportefeuilles zullen opvangen door de duration te beheren. Drie op de vijf (62%) zeggen echter dat vastrentende effecten niet langer hun traditionele rol spelen bij het beheren van risico, waarbij 20% meer inzet op alternatieve beleggingen en 18% de algemene blootstelling aan vastrentende effecten reduceert.

Matthew Shafer voegt daaraan toe: “Uit de resultaten van het onderzoek kan worden afgeleid dat professionele fondsbeheerders eerder kiezen voor kleine verschuivingen in hun beleggingsstrategie in plaats van een volledige ommekeer. Om het totaalrendement op vastrentende effecten te verhogen, gaat hun voorkeur uit naar obligaties met kortere duration en alternatieve beleggingen. Wat betreft de aandelenmarkt, zien we vooral een voorkeur voor aandelen van Europa en opkomende markten. Op het vlak van alternatieve beleggingen, zoeken fondsbeheerders vooral alpha in private equity en beheren ze de volatiliteit met behulp van afgedekte effecten en managed futures. Ze zien de waarde die een actief beheer op lange termijn kan brengen en ze passen dit dan ook via een brede reeks strategieën toe.”

ESG: een ander soort waardebelegging

Om in te spelen op de vraag van eindbeleggers, kunnen professionele fondsbeheerders gebruik maken van ESG-beleggingen (Environmental, Social and Governance), want 78% van alle particuliere beleggers wereldwijd wil dat hun beleggingen overeenkomen met hun persoonlijke waarden en 72% zegt dat ze willen beleggen als bijdrage aan een duurzame maatschappij.  Fondsbeheerders geven echter aan dat ESG nog niet de erkenning krijgt die het verdient, en slechts vier op de tien (40%) onder de respondenten geven aan dat ESG is opgenomen in het beleggingsproces van hun firma. Sommige hindernissen die ze ondervinden bij het invoeren van ESG zijn het gebrek aan transparantie (42%), conflicten tussen rendement op korte termijn en duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn, en het mogelijke green-washing  door bedrijven die beleggingen als ESG verkopen ondanks het feit dat deze beleggingen niet voldoen aan de ESG-normen (37%).

“Deze resultaten zijn opvallend en mogen niet worden genegeerd. De hele sector moet op zijn hoede zijn voor green-washing en ervoor zorgen dat beleggers kunnen rekenen op die onderliggende beleggingen en kenmerken die ESG-producten hun beloven. Tegenwoordig bestaan er talloze zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoorde’ beleggingsproducten, en daarom zijn meer transparantie, normen en labels nodig. Deze zullen ervoor zorgen dat beleggers die informatie krijgen die ze nodig hebben en die duurzame producten ontvangen die ze willen, namelijk producten die inderdaad de ESG-principes naleven, die voldoen aan eenduidige normen en waarvan de ESG-impact wordt gemeten”, aldus Matthew Shafer.

“We merken duidelijk dat beleggers bezorgd zijn over kwesties die verder gaan dan alleen de balans en dat ze willen beleggen in bedrijven die overeenkomen met hun eigen overtuigingen. Dit is vooral belangrijk nu ESG zich op een keerpunt bevindt, want beleggers zien ESG niet alleen als een manier om alpha te produceren maar ook als een manier om risico te beheren. De meeste institutionele beleggers (59%, en 45% van de fondsbeheerders) vinden dat ESG alpha kan produceren en 56% (45% van de fondsbeheerders) vindt dat ESG-beleggingen de risico’s helpen reduceren”.

Alternatieve beleggingen

Professionele fondsbeheerders streven er steeds meer naar om hun portefeuillerisico te diversifiëren en 70% vindt het van cruciaal belang om dit te doen door te beleggen in alternatieven.

– Meer dan drie op de vijf (65%) vinden dat er tussen traditionele activaklassen te weinig onderscheid is om duidelijk verschillende inkomstenbronnen te kunnen bieden.

– Een reeks alternatieve beleggingen kan helpen bij het diversifiëren van de portefeuille, en daarbij kiest bijna de helft (47%) voor grondstoffen, 44% voor internationale macro-economische opportuniteiten, 43% voor infrastructuur, 38% voor private equity en 52% voor managed futures.

– Gezien de verwachte stijging in volatiliteit, ziet de helft (51%) van de respondenten het potentieel van afgedekte effecten om de schommelingen in de markt op te vangen, terwijl 36% vint dat managed futures het beste zijn in tijden van groeiende volatiliteit.

Alternatieve beleggingen worden echter niet alleen ingezet om de portefeuille te diversifiëren: meer dan een derde van de professionele fondsbeheerders ziet alternatieve beleggingen als een doeltreffende strategie voor het genereren van alpha.

– Bijna drie op de vijf (58%) melden dat hun organisatie steeds vaker alternatieve beleggingen gebruikt als vervanging voor vastrentende effecten, met een duidelijke voorkeur voor vastgoed (52%) om inkomsten te genereren.

– Vier op de tien vinden dat infrastructuur perfect is voor het bereiken van de vooropgestelde inkomsten, terwijl meer dan een derde (35%) bedrijfsobligaties ziet als een doeltreffende manier om inkomsten te genereren.

– Meer dan de helft (58%) ziet private equity als een doeltreffende strategie om een hoger rendement te behalen, en een derde (31%) maakt gebruik van private debt.

“Professionele fondsbeheerders moeten een reeks doelstellingen bereiken die in de huidige marktomstandigheden moeilijk te behalen zijn. Ongeacht of ze nu inkomsten willen genereren in een markt met lage yield, of alpha willen genereren nu correlaties hoog zijn, of de impact van volatiliteit willen beperken of simpelweg hun portefeuilles willen diversifiëren, professionele beleggers kiezen voor actief beheer en alternatieve beleggingen”, aldus Matthew Shafer.

Stijging of daling? Wij hebben een handelssysteem op de Duitse DAX (de AEX van onze oosterburen) ontwikkeld die op beide kan inspelen. Auto trading die gemiddeld 130% per jaar heeft verdiend. Het systeem kon iedere € 7.000 veranderen in € 32.332 in de afgelopen 2,5 jaar. Vergelijk dit met uw beleggingen. Ga naar Daxtrader.nl voor meer informatie.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Terugkeer van volatiliteit was geen verrassing”

  1. Avatar

    Volatiliteit komt voor iedereen altijd als een verrassing, ook voor fondsbeheerders!

    Hooguit kan éen van de volatiliteitsindexen geanalyseert worden, maar fondsbeheerders en een analyse, die gaan niet samen…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *