Met de hakken over de sloot

Uiteindelijk was het vrijdag toch nog een teleurstellende dag, maar de zware horde op 337,2 werd genomen, al was het met de hakken over de sloot. Zo geschiedde ook in Amerika en in Duitsland en ook in andere landen. Alleen de DJIA bleef nog onder zijn intraday high van april, maar het lijkt een kwestie van tijd alvorens ook hij door dat niveau breekt. De terugval gedurende de dag afgelopen vrijdag kan een tijdelijk topje ten gevolge hebben. Ter adstructie laten wij hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien.

TA Dow Jones 10 september 2012
TA Dow Jones 10 september 2012

Figuur 1.

Door de nieuwe top is het ritme van hogere bodems en hogere toppen in New York bevestigd. En door de doorbraak deze week van de highs uit april van dit jaar in de meeste markten is dit ritme nu over een brede linie hersteld. De gemiddeldes stijgen en liggen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de koersen in de goede volgorde en ook dit is algemeen. De wereldwijde markt is dus op de middellange termijn à la hausse. Maar er is nog een vraagteken. De momentum analyse stijgt nog nergens.

Zoals wij in de figuur zien is de MACD aan het stijgen (In Amsterdam bleef hij gelijk). Maar dat is niet voldoende om joechei te roepen. Beide indicatoren moeten elkaar bevestigen en pas dan kan men van een omkeer spreken. Andere indicatoren, zeker in New York, zoals de New Highs, zijn fors gestegen en divergeren positief. Opnieuw vormt Amsterdam een uitzondering. De koopsignalen die gegenereerd worden door onze technische systemen, vlogen ons de afgelopen dagen om de oren.

Het volume ondersteunde de uitbraak afgelopen week (ook in Amsterdam) zodat wij toch positief zijn alhoewel het genoemde voorbehoud blijft bestaan. New York is nu op weg naar de voorgaande top uit 2008 op 14.198. Amsterdam zette in die tijd een top op 563,98 Zover zijn we echter nog niet. In New York liggen er weinig obstakels op de weg naar omhoog maar in Amsterdam zien wij een lichte weerstand op 344/345 en daarna komt er een doel van 375-380 in het vizier. Omdat ook het maandbeeld nog steeds positief is zien wij de mogelijkheid van de 375 wel zitten, ook al kunnen er, zeker vanwege de kredietcrisis, nog veel beren op de weg omhoog opdoemen.

De Rente

Het effectieve rendement op 10- jarige Nederlandse Staatsleningen heeft nu de bovenkant van zijn dalende kanaal bereikt. Er is in de grafieken geen enkel argument te vinden dat hij daar niet een dezer dagen uit zou breken. Het besluit van Draghi om kortlopende obligaties te gaan opkopen als probleemlanden daarom vragen, zal de rente in Nederland en Duitsland verder doen oplopen, ondanks het feit dat het om een “cashneutrale” operatie gaat. Immers, de vlucht naar veiligheid zal sterk afnemen. Het inflatiegevaar zal hier in de eerstkomende paar jaar niet door verhoogd worden.

De Amerikaanse $ in Euro’s
De dollar is nu uit zijn stijgende trend gevallen. De eerstvolgende steun ligt op 0,77 alwaar hij het week-MA50 tegenkomt. Voorzover het er nu naar uitziet zal hij daar wel komen, maar daarna voorzien wij een reactie.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud heeft zijn herstel ook afgelopen week doorgezet. Toch zijn wij niet gerust. De markt begint zo langzamerhand op zijn tanden te lopen. Op zijn minst zal er zich binnen korte tijd een correctie inzetten. En de daling van de koers van de $ helpt daarbij niet.

De Prijs van een vat Brentolie

De bovenkant van het horizontale kanaal waarin de prijs van een vat Brentolie zich bevindt ligt op US$126. De afgelopen week is deze prijs op het niveau van US$115 blijven liggen. Dit is verklaarbaar want het weekbeeld is zwaar negatief. Maar het maandplaatje is nog steeds positief zodat het wel degelijk mogelijk is dat de bovenkant van het kanaal zal worden opgezocht.

Onze Strategie

Afgelopen week hebben wij posities opgenomen in Turkije (iShares; voor de Fund Selector), TUI (in Duitsland; Wereld Selector), Inmarat (in Engeland; Wereld Selector) en Ageas (Amsterdam Selector). En alle systemen zijn inmiddels op groen gezet, hetgeen betekent dat wij wekelijks posities herzien en waar onze systemen dat aangeven aandelen vervangen. Wij zijn verhoudingsgewijs in voor de defensieve portefeuilles nog onderbelegd in aandelen, maar dat gaat in de komende maanden nu snel veranderen.

Onze verwachtingen

Korte termijn:             positief
Middellange termijn:         draait naar positief
Lange termijn:            positief.
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.