Is de correctie over?

De correctie is nu bijna twee maanden onderweg en we naderen het einde ervan. Het kleine herstel afgelopen vrijdag zorgde alom voor een draai in het Momentum. Het probleem is alleen dat met name in de V.S. de daling van afgelopen dinsdag het patroon behoorlijk veel geweld heeft aangedaan. Waar in Europa de correctie een redelijk ordelijk verloop vertoont wijst de schade in het beeld in de V.S. op een groter probleem. Het zou er op kunnen duiden dat er een verschuiving plaats vindt waarbij de V.S. niet langer het voortouw neemt in de volgende opgaande beweging.

TA DAX 29 oktober 2012
TA DAX 29 oktober 2012

Figuur 1.

Hoe het ook zij, alle beurzen zijn rijp voor een rally. Of die al in de komende dagen zal beginnen is (nog) niet te zeggen. In figuur 1. hebben wij het meest ordelijke beeld uit onze analyses opgenomen, een daggrafiek van de DAX Index. Het correctiepatroon rechtsboven in de figuur volgt dat van een dalend kanaal met ligt wijkende lijnen. Het Momentum is vrijdag weer gaan stijgen maar zit nog onder de nullijn hetgeen impliceert dat de correctie nog niet voorbij is. Er lijkt sprake van positieve divergentie. Onderin hebben wij een DeTrend Oscillator getekend. Die laat zien dat de daling afgelopen week tot een oversold-positie heeft geleid. Dat zou betekenen dat de correctie haar dieptepunt heeft gehad. Het komt soms voor dat nog een iets lager punt wordt bereikt die dan zorgt voor positieve divergentie in deze indicator, maar dat punt zal dan op korte termijn (komende week) al bereikt gaan worden.

Belangrijk is verder dat de oplopende trend in dit beeld nu wel geraakt is, maar niet gebroken. Dat maakt dutsland tot een van de sterkste beurzen, want in de meeste andere plaatjes is deze lijn al wel gebroken. En ten slotte bevindt de koers van de DAX zich rond het niveau van de MA50, nog een belangrijke steunzone. Er is dus niet veel meer nodig om de najaarsrally op gang te brengen, maar of dat al in de komende dagen gaat gebeuren is ons nog niet duidelijk. Houd dus nog even geduld en neem de bovenkant van het patroon bij de DAX (7.450) voorlopig nog even als het signaalpunt. Een breuk door deze weerstand omhoog bevestigt dat de rally is begonnen. Bij de AEX ligt dit punt op 336.

Onze verwachtingen
Korte termijn: draait naar positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-10-26) 329,45

De Rente

Het rentebeeld wordt eveneens onduidelijker. 3-maands Euribor is nog verder gedaald en ligt nu op 0,2%. Maar het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is afgelopen week iets gestegen. Het beeld van een uitbodemende lange rente in de Eurozone (en dan met name de Noordelijke eurozone) is daarmee onveranderd gebleven. Het is mogelijk dat er een fase aanbreekt waarbij de 10-jarige rente langdurig op het huidige lage niveau en tussen steeds dichter bij elkaar liggende grenzen heen en weer blijft bewegen. Het past in onze al enige tijd bestaande verwachting dat wij de rente de komende jaren zien fluctueren tussen het dieptepunt op 1,6% en de vorige top op 2,13%, met een mogelijke uitschieter naar 2,54%.

De Amerikaanse $ in Euro’s

In het beeld van de $ is afgelopen week weinig veranderd. Er heeft zich een stijging ingezet, waarvan u zich niet teveel moet voorstellen. Een doorbraak door 79,2 lijkt ver weg te liggen. Wij zien de dollar eerder opnieuw de weg naar beneden inslaan.

De Prijs van een Troy ounce Goud

Het lijkt er op dat de goudprijs een aanloop aan het nemen is om de weerstand van $1.790 te kunnen breken. De koers neemt daartoe een paar stappen terug om genoeg ruimte te hebben voor die aanloop. En die ruimte is er inmiddels. Een draai ten goede lijkt aanstaande.

De Prijs van een vat Brentolie

Over de olieprijs kunnen wij opnieuw kort zijn. Er is nog altijd niets veranderd. De prijs van een vat Brentolie blijft fluctueert nog steeds tussen US$99 en US$126. Hij is stijgende maar er zijn geen redenen te vinden dat hij zijn congestiekanaal gaat verlaten.

Onze Strategie

Op 18 oktober is de converteerbare obligatie van USG People afgelost waarover wij al in 2010 en later opnieuw in augustus 2011 hebben geschreven. De vrijkomende middelen hebben wij nog even geparkeerd. Er zijn meer obligaties in onze portefeuilles die inmiddels een effectief rendement hebben behaald van soms zelfs minder dan 1%. De koersstijgingen van dit soort obligaties hebben tot goede rendementen geleid, maar het risico van deze obligaties is daarmee navenant toegenomen. Wij beraden ons daarom over de te volgen strategie en zijn in afwachting van een oplossing genegen om ons saldo liquiditeiten op te laten lopen. Alles in aandelen beleggen zou weliswaar een alternatief kunnen zijn, maar is, gegeven het risicoprofiel van de meeste beleggers niet gewenst.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.