Houd uw kruit droog

Op het eerste gezicht hebben wij een bijzonder krachtige week achter de rug. Wat anderhalve week geleden begon met een zoveelste draai omhoog in een dalende trend is inmiddels de grootste koerssprong omhoog sinds vele maanden. In Duitsland en Nederland werden zelfs nieuwe toppen bereikt met her doorbreken van de weerstanden op respectievelijk 5.870 en 296. In de Verenigde Staten is de beweging ook groot geweest maar zoals in figuur 1 is te zien, de toppen van augustus en begin september vormen nog altijd een te nemen weerstand.

Dat er wel iets belangrijks gebeurd is moge blijken uit het feit dat de door ons eerder genoemde kopschouder-formatie in de S&P inmiddels tot het verleden behoort. Weliswaar werd dit patroon gecompleteerd met een legitieme uitbraak omlaag. Maar zoals dat zo nu en dan wel eens gebeurt, draaide de markt nog vóór het bereiken van het berekende doel, om vervolgens in sneltreinvaart tot boven de neklijn uit te stijgen.

TA S&P 500 17 oktober 2011
TA S&P 500 17 oktober 2011

Figuur 1.

Inmiddels zijn de beurzen al weer toe aan een adempauze. Wij hebben in de figuur ook een DeTrend-indicator opgenomen met variabele bandbreedte. De bandbreedte van deze oscillator wordt aangepast aan de volatiliteit van de onderliggende waarde. In de figuur kunt u dat zien aan de twee zwarte lijnen die aan weerszijde van de indicator lopen. Zij zijn vanaf begin augustus steeds verder van elkaar komen te liggen. Inmiddels divergeert deze indicator echter negatief terwijl hij bovendien aan de bovenzijde van de bandbreedte ligt. Een kleine stijging op maandag is goed mogelijk, maar de kansen dat de markten daarna een geleidelijke reactie omlaag gaan inzetten zijn het grootst.

In de figuur is nog een belangrijke gegeven te zien. Het volume (onderin de grafiek) is vanaf het bereiken van de bodem (waar het even piekte, hetgeen normaal is) tot een bedenkelijk laag niveau teruggezakt. De rally die wij zojuist gezien hebben is er een geweest die door zogenoemde “short-covering” is gedreven. Beleggers hebben geen aandelen gekocht, alleen beleggers die “short” zaten hebben hun posities teruggedraaid en zijn neutraal gaan zitten. En dat is geen goed teken. Het bevestigt het langere termijn beeld.

Er is weliswaar een belangrijke bodem gezet, maar de lange termijn trend is nog steeds negatief. Veel zal afhangen van de eerstvolgende reactie omlaag. Ook als daarin de omzetten laag blijven en er een hogere bodem gezet wordt, kan pas met enig voorzichtig optimisme naar de toekomst gekeken worden. Tot die tijd geldt voor alle beleggers het devies: houdt uw kruit droog.

Conclusie

Voor de AEX Index geldt een korte termijn weerstand van 306, gevolgd door een zone van weerstanden die tussen 306 en 314 in ligt. Vermoedelijk wordt die zone nog wel bereikt, maar daarna is een correctie terug tot 296 of zelfs 284 waarschijnlijk.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-10-16): 302,41

De Rente

Ook in de afgelopen week is de lange termijn rente verder opgelopen. Maar waar in de aandelenmarkten koersen op korte termijn uitputtingsverschijnselen vertonen begint de obligatiemarkt tekenen van oversoldheid te laten zien.

De Amerikaanse Dollar

Even kan de dollar weer wat sterker worden, maar er is een reactie aan de gang die per saldo nog niet voorbij is. Het is dus nog steeds geen tijd om $’s te kopen, maar ook niet om ze weer short te gaan.

Het Goud

De koers van het goud in $’s gemeten heeft twee weken geleden de onderkant van zijn lange termijn oplopende trendkanaal bereikt en is nu weer voorzichtig op weg omhoog. Omdat de koers van de $ ook verzwakt betekent dit in €’s gemeten een zijwaartse beweging. Deze correctie is nog niet voorbij. Veel zal afhangen van de vraag of de aandelenmarkten in de komende weken een hogere bodem kunnen gaan zetten. Tot die tijd luidt het devies: blijf zitten waar je zit.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie is inmiddels door de korte termijn dalende trendlijn heen gebroken maar is nu toe aan een correctie. De laatste top van US$ 114,85 per vat is nu een weerstand en een reactie daaronder is logisch en waarschijnlijk. Daarboven ligt nog de weerstand van de langere termijn dalende trendlijn op US$ 120 per vat.

Onze Strategie

Wij zijn afgelopen week uit onze dekking gestopt. De stoploss was zo gekozen dat een nieuwe, hogere top (296 voor de AEX en 5.870 voor de DAX) nodig was alvorens de dekking zou worden opgeheven. Wij gaan er van uit dat de dekking voorlopig niet meer nodig is. Maar wij willen eerst de eerstvolgende correctie zien alvorens weer aandelen aan te gaan kopen. De dekking heeft ons overigens wel geld gekost. Per saldo heeft het resultaat op de nog aanwezige aandelenposities (alleen die waren afgedekt) daarmee een achterstand op de indexen zoals de AEX opgelopen van 8 tot 10%, een flinke aderlating, maar niet een onoverkomelijke. Het is de prijs die men betaalt wanneer men risico’s wil verzekeren.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.