Het grote geld stroomt naar de beurzen

De beursjaren 2012 en 2013 waren mooie jaren. Beleggers in aandelen behaalden bovengemiddelde rendementen. Ondanks dat is beleggen in aandelen lang niet zo populair als je op basis van de koersontwikkeling had mogen verwachten. Uit onderzoek naar de periode 1959 – 2013 blijkt, dat het gewicht van aandelen in een zogeheten wereldportefeuille in 2012 37,7% bedroeg. Dat is amper meer dan het aandeel van obligaties, dat uitkomt op ruim 36%. Dit gewicht van de aandelen blijft royaal achter bij dat van het langjarig gemiddelde, dat op 52% uitkomt. Het steekt bijna armzalig af bij de topjaren 1968 en 1999, toen het gewicht maar liefst 65% bedroeg.

 • Monetair beleid centrale banken maakt geld spotgoedkoop
 • Goedkope liquiditeiten stromen niet naar Main Street, maar naar Wall Street
 • Monetaire verruiming maakt beleggen in obligaties heel onaantrekkelijk
 • Goedkope liquiditeiten maken grote overnames heel aantrekkelijk
 • Voorlopig is de bull market op de aandelenbeurzen nog niet voorbij
 • Ook Emerging Markets blijven profiteren van de toestroom van goedkoop geld

Deze terughoudendheid is natuurlijk goed te begrijpen. Veel beleggers hebben de afgelopen 10 tot 15 jaar zware averij opgelopen. Ze zijn zodoende een stuk voorzichtiger geworden, ook boeken beurzen in de VS en in de ons omringende landen record na record. Juist dat maakt hen zenuwachtig. Is dat risicomijdend gedrag daarmee ook verstandig. Nee, zegt de Amerikaan Brian Reynolds van Rosenblatt Securities. Volgens hem benadelen beleggers zichzelf door aandelen te mijden uit hoogtevrees. Er is volgens hem nog een wereld te winnen. Ten bewijze verwijst hij naar een zogeheten leading indicator, die de kosten in beeld brengt om een financiële instelling te beschermen tegen een default. Die zijn sinds oktober van 2013 nagenoeg gehalveerd en de daling zet ook in juni snel door. Een gezond en stabiel bankwezen is natuurlijk goed nieuws voor de bredere economie. Maar dat is niet het enige positieve aan deze indicator. Volgens Reynolds heeft deze indicator een goede voorspellende waarde gehad voor de richting van de financiële markten in de afgelopen twee cycli. Hij is er daarom van overtuigd, dat de beurzen aan de vooravond staan van een beweging die omgekeerd is aan die van 2008.

Brian Reynolds is niet de enige die afstand neemt van de bearish mood, die veel handelaren en hedge-fund managers in de greep houdt. Al in april van dit jaar sprak Bill Miller van Leg Mason de veronderstelling uit, dat het vrij schieten was voor beleggers. Welk aandeel ze ook zouden raken, de koers ervan zou over zes maanden stukken hoger liggen. Zijn enige angst in april was, dat teveel beleggers in een keer bullish zouden worden. Dat zou voor onrust en instabiliteit op de beurs zorgen.

Het is daarom misschien wel een waarschuwing, dat zeer onlangs David Tepper van Appaloosa Capital Management om is. Tegenover CNBC verklaarde hij niet langer ongerust te zijn over de gang van zaken op de aandelenbeurzen. Tepper heeft in het recente verleden enkele waardevolle ‘calls’ gedaan en heeft daarom voor sommige beleggers de allure van een goeroe. Voor Tepper bracht de onverwachte daadkracht van de Europese Centrale Bank de broodnodige opluchting. De problemen zijn niet weg, maar ze worden nu wel aangepakt. Ondertussen lijken de fundamentals in de VS steeds sterker. De groeiende werkgelegenheid is daar volgens Tepper het beste bewijs voor! Evenals Reynold is hij daarom van mening, dat de koersen nog fors omhoog kunnen. Veel beleggers zullen hopelijk langzaam maar zeker hun schroom afleggen en weer massaal in aandelen stappen.

Mocht u tot de categorie fondsbeleggers behoren, dan heeft INVINCO het RHP Vola Strategy Fund in de aanbieding (RHPVOLA:GR). Het gerenommeerde Duitse blad Wirtschaft Woche plaatste dit fonds in de top tien van de meest succesvolle beleggingsfondsen in Duitsland in het afgelopen jaar. Het rendement bedroeg 24%. Het gaat hier om een zogeheten gemengd fonds, dat als doel heeft onder alle omstandigheden een absoluut rendement te behalen. Daarom kan het fonds onder bepaalde omstandigheden voor de volle 100% uit aandelen bestaan. Bij gewijzigde omstandigheden kan het weer uit obligaties en/of derivate producten bestaan.Als u meer wilt weten over dit fonds, dan kunt u contact opnemen met INVINCO of u gaat eerst naar Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/RHPVOLA:GR . Dan kunt zich dagelijks op de hoogte stellen van de prestaties van dit fonds om daarna alsnog met INVINCO contact op te nemen.

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

1 gedachte over “Het grote geld stroomt naar de beurzen”

 1. Dat er veel geld naar de beurzen stroomt wisten we al, daar is een tijd geleden al aandacht aan besteed.,http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/signaal-voor-ernstige-correctie/

  Zoveel margin debt als nu is nooit eerder voorgekomen, dus je kunt je wel voorstellen dat als dit niet uitpakt zoals men hoopt er flink wat geld verloren gaat, met wellicht alle gevolgen van dien voor bepaalde instellingen.
  De 6 stellingen, zullen ze allen waar zijn? ik betwijfel het, en met name die over bull market springt er bovenuit…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.