Geduld is een schone zaak

Kenmerk van de huidige ondoorzichtige marktsituatie is het feit dat de markten in Europa en in Amerika niet meer geheel gelijk gericht zijn. In Amerika is het maandpatroon duidelijk positief geworden. In Europa is dat niet het geval. In Amerika is het weekpatroon aan het draaien in negatieve richting.

In Europa is het nog duidelijk positief. In hun dagpatronen stemmen beide continenten grosso modo overeen en lijken zij stijgend, maar het beeld is niet overtuigend. De meest positieve uitleg is dat Amerika (zoals te doen gebruikelijk) voorloopt. Dat zou goed nieuws zijn voor iedereen, maar er zijn nog teveel negatieve indicaties om zonder meer van deze mogelijkheid uit te gaan.  In de eerste plaats is er het Volume. Dit blijft niet alleen achter, maar op negatieve dagen is het hoger en op positieve dagen (zie de laatste twee dagen in Amsterdam) is het zonder meer laag.

Het Volume moet met de trend meegaan, zo stelt de theorie en van dit meegaan is geen sprake. De Call/Put Ratio is in de laatste helft van de afgelopen week dramatisch gedaald in Amsterdam. Dat is een negatief teken. De AD/lijn lijkt neutraal, maar de New Highs en New Lows in Amerika hebben zich zeker nog niet hersteld. Al met al veel onzekerheid en dus is het geen tijd om voluit in de markt te zitten. Ter illustratie ziet u hieronder de daggrafiek van de S&P500.

TA S&P 14 november 2011
TA S&P 14 november 2011

Figuur 1.

Het koerspatroon lijkt in een gelijkbenige driehoek te zitten. De implicaties van een dergelijk patroon zijn onvoorspelbaar, maar gezien het feit dat de indicatoren dalen en daarenboven ook negatief divergeren moet men veronderstellen dat de uitbraak aan de onderkant zal geschieden. De Europese markten spreken een gelijke taal, zodat vanuit de daggrafieken uiteindelijk een negatieve conclusie moet worden getrokken. Voor Amsterdam geldt dat een koers  beneden 290 zonder meer negatief is want hiermede zou een omkeerpatroon getriggered worden. Een negatieve conclusie is in tegenstrijd met de ontwikkelingen in de politiek want op dit front lijkt zich een rustiger periode aan te kondigen.

De Rente

De indicatoren in de grafieken van het effectieve rendement op de 10-jaars Nederlandse Staatsleningen zijn dalende maar zij divergeren positief. Eerstdaags zal er dus aan de rentedaling een einde komen. Opnieuw is dit een aanwijzing (alhoewel geen harde) dat de aandelenkoersen op niet al te lange termijn zullen gaan stijgen, maar op dit moment (dus voor de zeer korte termijn) wijzen deze grafieken nog op een daling van de aandelenmarkten.

De Amerikaanse Dollar versus de €

De Amerikaanse Dollar (versus de €) bevindt zich nog steeds in zijn stijgende kanaal en zoekt daarin op dit moment de bovenkant. Het 10-weeks voortschrijdende gemiddelde heeft het 40-weeks naar boven toe gekruist. Dat wil zeggen dat we van een Golden Cross kunnen spreken. De dollar zit dus voor wat de middellange termijn betreft in een uptrend. Maar het is niet alles koek en ei want er wordt ook negatief gedivergeerd. Wij zijn van mening dat een uitbraak naar boven uit het stijgende kanaal moet worden afgewacht alvorens men positie kan innemen.

De prijs van een vat Brentolie

De Prijs van een vat Brentolie is uit zijn dalend kanaal getreden. Hiermede heeft hij zijn lange termijn gemiddeldes onder zich gelaten. Maar wij zijn niet erg overtuigd. Het dagpatroon ziet er zonder meer negatief uit. En ook het maand patroon is negatief. Wij gaan er van uit dat wij niet voor grote verrassingen staan op de oliemarkt.

Het Goud

Zowel op dag- als op weekbasis wordt er in de grafieken van de World Gold Index fors negatief gedivergeerd. Dit maakt de stijging van de laatste tijd zeer verdacht. Alhoewel een vaste klare relatie tussen de goud- en de aandelenprijzen niet aantoonbaar is lijkt een daling van de goudprijs te duiden op een stijgende aandelenmarkt.

Onze Strategie

Zodra de aan de gang zijnde reactie in de aandelenmarkten is uitgewerkt zullen wij de kasposities in de portefeuilles gaan verminderen. Dat lijkt in tegenstrijd met de acties die wij ook de afgelopen week hebben uitgevoerd. Want verkochten wij vorige week al aandelen Accell en Sligro, deze week hebben wij onze aandelen Kendrion en Nedap verkocht. Daarmee is ons belang in aandelen verder gedaald. Dat hangt samen et twee dingen. Ten eerste blijkt uit bovenstaande dat wij er nog niet gerust op zijn dat de ellende voorbij is. Maar bovendien is het maar de vraag of de aandelen uit de voorgaande beurshausse ook nu de kar zullen trekken.

Wij willen onze handen vrij hebben om de juiste aandelen te kopen als de markt ten goede keert. En als dat betekent dat wij bijvoorbeeld Kendrion weer opnieuw moeten kopen, dan kopen wij die aandelen, ook op hogere niveaus, gewoon weer terug. Maar op dit moment zeggen onze analyses dat wij geduld meten hebben en voorzichtig moeten zijn. En dat betekent: verkopen op sterkte.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Geduld is een schone zaak”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.