Even een opleving

De aarzeling van Obama en de vraagtekens, die men nu stelt bij de tapering en waarvan men dacht dat hij een aanvang zou nemen in september, hebben de markt even gered. Er is een opleving aan de gang maar wij zien deze als zeer tijdelijk. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat een uitstel van de strafexpeditie naar Syrië en tegelijkertijd misschien een uitstel van het verminderen van de liquiditeitstroom door de FED meer zijn dan een tijdelijk uitstel van executie. Obama lijkt vastbesloten, maar zoekt alleen maar meer steun en de FED heeft geen andere keuze dan stoppen. Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de S&P500 zien, aan de hand waarvan wij onze mening ten aanzien van de tijdelijkheid van de opleving zullen bespreken.

S&P 500 9 september 2013
S&P 500 9 september 2013

Figuur 1.

Het eerste dat opvalt is dat de S&P500 Index zich nog steeds in een hausse bevindt. Wij hebben geen reden om te veronderstellen dat het ritme van hogere toppen/hogere bodems binnenkort gebroken zal worden. Weliswaar raakte de laatste top (op 1.709) niet meer de bovenste lijn van het oplopende kanaal. Maar dit is de waarschuwing dat de markt te uitgeput is om het stijgingsritme te kunnen vervolgen. Als gevolg hiervan is de koers daarna teruggevallen tot op de onderzijde van het stijgende kanaal. Hier heeft hij de laatste week steun gevonden. Dit is een heel normaal gebeuren. De onderzijde van een dergelijk patroon oefent altijd steun uit en de markt zoekt altijd extra kracht als hij door een steun wil breken en heeft daar tijd voor nodig. Met de min of meer positieve berichten van de afgelopen week was de inzet van een reactie omhoog extra gemakkelijk. De meeste markten tonen een gelijkaardig oplopend kanaal met een terugverende koers. Alleen in Amsterdam is er nog ruimte voordat de onderkant van het kanaal geraakt wordt. Onder het kanaal (de blauwe lijn) vindt u het 30-weeks voortschrijdend gemiddelde. De aanwezigheid van dit gemiddelde geeft extra steun. De Momentum Analyse onder in de figuur daalt en hij divergeert negatief. Het weekpatroon is dus negatief en dit houdt in dat de positieve signalen die in de daggrafieken herkend kunnen worden uiterst verdacht zijn. Het herstel dat de markt afgelopen week liet zien zal gebroken worden en de koers zal uit zijn oplopend kanaal vallen zodra zich een negatief feit voordoet in de wereld en als men om zich heen ziet dan is het duidelijk dat het niet voor de hand ligt dat de wij daaraan zullen ontsnappen.

De Rente

De mens wikt de markt beschikt. Draghi denkt dat hij met zijn uitspraken de rente omlaag kan houden. De markt denkt daar anders over en dus is de rente verder gegaan met zijn opmars. Met een slot van 2,37% kwam hij net boven de weerstand op 2,35% uit. Maar dit ging niet met grote overtuiging. Een tijdelijke terugval in de komende tijd zit in de cijfers opgesloten. Maar per saldo blijft het beeld positief, de rente is stijgende!

De Amerikaanse $ versus de €

In de daggrafiek heeft de dollar de barrière van het 50-daags voortschrijdend gemiddelde genomen en op het bereiken van het MA150 moest gas worden teruggenomen. De dagmarkt is oversold, maar de weekgrafieken en de maandgrafieken zien er onverminderd positief uit. Er zal dus even geaarzeld worden maar alles lijkt er voor te pleiten dat de stijging zich daarna zal doorzetten.

De Prijs een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud is bij de weerstand op US$1.433 aangekomen. De weekgrafieken tonen een overbought situatie en indicatoren zijn dalend. Er moet dus rekening gehouden worden met enige consolidatie en of daling. De maand toont nog genoeg ruimte. Het wachten is op een doorbraak van het US$1.433 niveau waarna US$1.488 en 1680 in zicht komen. De steun ligt op 1348. Nieuwe posities kunnen ingenomen worden als de goudprijs op weg is daarnaar toe.

De Prijs van een vat Brentolie

De olieprijzen zijn wereldwijd aan het stijgen. Ongetwijfeld zijn de spanningen in het Midden Oosten hiervan de grote schuld. Maar ook de geleidelijk aan toenemende groei in de V.S. en in Europa zijn hier debet aan. De weerstand in de grafiek van de prijs van een vat Brentolie vindt men op US$118 en deze ligt nu in het nabije verschiet. Mocht een doorbraak plaatsvinden dan moet men als volgende weerstand aan US$126 denken. De markt begint echter behoorlijk overbought te raken.

Strategie

De liquiditeiten in de portefeuilles zijn hoog. Wij wachten rustig het moment af waarop de markt weer in een betere positie komt.
NB In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.