Erop of eronder

De DAX uit Frankfurt op dagbasis ziet er het slechtste uit. Er is sprake van een dalend kanaal waarin de koersen halverwege op hun weg naar boven een omkeer hebben gemaakt. Zij zijn opnieuw onderweg naar de onderkant van het kanaal dat ligt rondom 5.100. In Amsterdam tekent zich in de dagkoersen van de AEX Index een licht stijgend kanaal af. Ook daar is de koers weer op weg naar beneden. Een koers onder 271 betekent dat de AEX Index uit zijn kanaal gevallen is. In Amerika is er sprake van een stijgend kanaal, maar ook hier is er sprake van een plotselinge ommekeer. Wij laten u hieronder opnieuw de daggrafiek zien van de Dow Jones Industrials Index.

TA Dow Jones  11 september 2011
TA Dow Jones 11 september 2011

Het is de mooiste grafiek die wij deze week hebben kunnen vinden, maar hij is zonder meer negatief. U ziet het stijgende kanaal en daarbinnen ziet u dat de koersen voortijdig rechtsomkeert hebben gemaakt. De slotkoers van vrijdag afgelopen week lag zelfs onder de onderste lijn van het kanaal, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de DJIA uit het kanaal gevallen is. Het kan een false move zijn, alhoewel wij dat niet zonder meer geloven. Maandag zal hier uitsluitsel over komen. De onderzijde van het kanaal geldt als steunlijn.

Met de lagere koers afgelopen vrijdag zou het kunnen zijn dat dit patroon is afgemaakt en dat de DJIA door zijn steunlijn is gebroken. Het Volume (het onderste histogram) laat een hoger niveau zien, maar dit hogere is niet overtuigend, zeker niet als men zich realiseert dat deze hoeveelheid is ontstaan op een vrijdag. Het doel van een eventuele uitbraak uit dit kanaal is 9.775 en dat is toch een behoorlijke slok op een borrel. Het wachten is dus op de koersen van maandag en zeker ook op de hoogte van het Volume die dag. Het is verstandig om de genoemde grenzen in de gaten te houden. Voor de DAX geldt 5.050, voor de AEX 271, voor de S&P500 1.148 en voor de DJIA 11.000.

De Week

Het is geen wet van Meden en Perzen dat de koersen door deze niveaus omlaag gaan breken. De kansen daarop zijn groot maar omdat de week er positiever uitziet kan dit hogere niveau het lagere overrulen. De hogere time frame is positiever omdat de indicatoren stijgende zijn, ook al liggen ze onder de kritieke nullijn. Er is geen sprake van  divergentie. Dit zou ook kunnen betekenen dat de daling zoals die voorzien wordt in de daggrafieken een beperkte omvang zal hebben, maar met deze veronderstelling bewegen wij ons op het gebied van de speculatie. Als de uitbraak er komt dan moet men vooralsnog aannemen dat deze ongeacht wat de weekgrafieken zeggen door een duidelijke daling gevolgd zal worden.

De Maand

De maandgrafieken zijn, zoals wij al enige tijd zeggen, negatief. Amsterdam is aan zijn zevende opeenvolgende zwarte candle bezig. De S&P500 werkt aan zijn vijfde. De DJIA en de DAX hebben er minder maar zij zijn daarmede op dit moment niet minder negatief. Dat betekent dat de langere termijn negatief is en al het positieve wat er op de beurs plaatsvindt is daarmede van nature beperkt. Het zijn dus oprispingen in een dalende markt. De afgelopen twee weken waren daar overigens een goede getuige van.

De Rente

Het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalde en doorbrak met een slot van 2,21% zijn vorige dieptepunt van 2,29%. In Amerika werd zelfs 1,92% bereikt. In Amerika wordt er driftig positief gedivergeerd. In Nederland is deze divergentie weliswaar nog aanwezig maar lijkt hij te verdwijnen. Het 3-maands Euribor tarief is ook gaan dalen. Deze lage rente is zeker niet positief voor de economie. Op zichzelf lijkt het interessant dat men zo goedkoop kan lenen, maar deze lage rente wijst er ook op dat er weinig vraag is naar kapitaal en deze conclusie past in de veronderstelling dat de economie hard op weg is naar een tweede recessie, die overigens ook reeds eerder aangekondigd werd door de zwakke aandelenbeurzen. 

De Amerikaanse Dollar

In de afgelopen week is de waarde van de dollar ruim 4 cent gestegen.. De prijs van 73 cent voor een dollar werd overschreden. Hiermede is de dollar ruim in het stijgende kanaal gekomen dat hem uiteindelijke zou moeten brengen naar de bovenkant van een groot dalend kanaal die ligt (op dit moment) op 86. De daggrafieken beginnen in een overbought situatie te komen maar de week en zeker de maand hebben nog veel ruimte. De tijd is gekomen om long in de dollar te gaan. Op 25 maart hebben wij op onze website een analyse geplaatst van de dollar op de lange termijn. Wij verwijzen naar het artikel “De technische positie van de Dollar” van die datum. Deze analyse is door de uitbraak die plaatsvond deze week weer zeer actueel geworden.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is sterk overbought. Er moet ruimte komen en zolang deze er niet is moet men ervan uitgaan dat het goud de komende tijd geen grote sprongen zal maken.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie heeft de bovenkant van zijn dalende kanaal bereikt en heeft daarna toch wat momentum prijs moeten geven. De weerstand van het MA10 en MA30 lijkt sterk. In de daggrafieken is er sprake van daling en negatieve divergentie. Maar op weekbasis is alles nog positief. Het lijkt dat er sprake is van krachten verzamelen om een uitbraak te forceren. In de komende tijd zal daartoe nog wel wat ruimte ingeleverd gaan worden, maar het algemene beeld is omhoog gericht.

Onze Strategie

Doorbreking van de bovengenoemde steunniveaus leidt tot afdekken van de portefeuilles. De dollar geeft ons een kans om long te gaan. Ten slotte hebben wij in onze obligatieportefeuilles zoals aangekondigd een lening van Unilever verkocht en ingeruild voor een lening van GE Capital met een gelijke (4-jarige) looptijd.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-11-09): 276,10

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Erop of eronder”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.