Buy & Hold of Hit and Run

In mijn vorige artikel ben ik ingegaan op de veronderstelling dat sentiment van belangrijke invloed is op ons gedrag. Ons gedrag als consument, belegger en mens in de samenleving, is van invloed op ons dagelijkse, doen en laten.

Met deze wetenschap en de aanname dat sentiment zich dus ook voltrekt binnen een bepaald economisch proces (golfbewegingen) zijn er methoden ontwikkeld sentiment in te zetten om de bewegingen van opgang (hoogconjunctuur) naar afvlakking (recessie) te leren herkennen.

Kondratieff

De Rus Nikolai Kondratieff geboren in 1892 is een van de meer bekende economen die zich bezig heeft gehouden met de zogenaamde ‘business cycles´. Kondratieff ontwikkelde in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw zijn lange-golfhypothese. Hij stelde dat er in onze Westerse economieën een cyclus van ongeveer 54 jaar actief is. Kern van deze hypothese is dat het economische proces niet lineair is maar zich beweegt in golfbewegingen. De beursbewegingen bestaan ook uit op-en neerwaartse golven in een, volgens velen, niet te volgen ritme.

Vorige keer gaf ik aan dat de golven waarin de Dow Jones zich sinds 1982 heeft bewogen een bepaald ritme hadden doordat er verhoudingen zichtbaar waren in prijs en in tijd over de periode van 1982 tot 2007.

Deze bewegingen (golven) zijn dus een afgeleide van het menselijk gedrag. Op bepaalde momenten is het sentiment positief, dus mensen kopen aandelen en omgekeerd. Dit proces is waar te nemen op zowel de lange- en korte termijn. Belangrijk is dus te kijken of er op basis van deze golven bepaalde conclusies te trekken zijn over het verloop van economie en dus van het koersverloop op de beurs.

Elliott

R.N. Elliott ontdekte in de jaren 30 van de vorige eeuw dat er in het koersverloop van de beurs bepaalde golven zichtbaar waren welke zich voltrokken binnen een min of meer vast patroon. Zo bestonden stijgingen binnen een trend uit vijf primaire bewegingen, drie stijgende golven en 2 dalingen als correctie op de voorgaande stijgingen. Binnen dit spel van golven waren verhoudingen zichtbaar welke ook regelmatig in de natuur zichtbaar zijn. Kortom, Elliott ontdekte dat het verloop van de beurs niet willekeurig was maar zich voltrok binnen bepaalde patronen. Min of meer komen de conclusies van Kondratieff en Elliott hier samen. Ze baseren zich beide op patronen, door sentiment ontstaan. Het onderlinge verschil is dat Kondratieff zich bezig hield met business cycles en Elliott zich nadrukkelijk bezig hield met de prijsbewegingen van financiële markten in absolute zin.

Concluderend stel ik vast dat economieën en beurzen zich ontwikkelen volgens een patroon van golfbewegingen.

Golfbewegingen kunnen ons vertellen in welk stadium de economie maar in welke fase de beurs zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt. Dat dit alles een niet eenvoudige opgave is moge duidelijk zijn. Naast een aantal vaste regels zijn er ook veel uitzonderingen. Dit maakt het Elliott Wave Principle EWP volgens critici te subjectief. Er hangt veel af van het interpretatievermogen van de analist.

Tot zover een theoretische onderbouwing, Ik heb de vorige bijdrage afgesloten met de opmerking terug te komen op de bewegingen van de Dow Jones sinds 1933.

De onderstaande grafiek toont het verloop van de Dow Jones vanaf 1900 aan. We gaan ons nu focussen op de periode 1933 tot 2007 om te kijken of er verhoudingen in prijs en tijd te vinden zijn, om op basis daarvan uitspraken te doen over het toekomstig koersverloop.

Dow Jones sinds 1900

Klik op figuur om te vergroten! (opent in nieuw venster)

We hadden de conclusie getrokken dat de beweging 1982 tot 2007 als een beweging is te zien. De beweging 1933 tot 2007 is mogelijk ook een complete beweging om de volgende reden. Ik neem als uitgangspunt de Dow Jones Industrials.

Golf 1:  41,22 tot 194,40 periode 1933 tot 1937:

stijging 371 %

Golf 2

194,40 tot 92,92 periode 1937 tot 1942

daling 52%

Golf 3

92,92  tot 995,15 periode 1942 tot 1966

stijging 971%

Golf 4

995,15 tot 577,6 periode 1966 tot 1982

daling 41.9%

Golf 5

776 tot 14.198 periode 1982  tot 2007

stijging 1727%

De verhoudingen zijn als volgt

–        golf 3 is 1,618 * de stijging van golf 1

–        de correctie golven 2 en 4 hebben geen significante verhouding

–        golf 1 tot en met 3 is gelijk aan golf 5 waarmee golf 5 als een verlenging is aan te merken

Conclusie:

Op basis van de interne verhoudingen kunnen we met het nodige voorbehouden vaststellen dat de beweging 1933 tot 2007 als één geheel mag worden gezien, als dit juist is dan mogen we uitgaan van een correctie die vergelijkbaar is met de daling tijdens de periode 1929 ~ 1932, ongeveer 90%. Passen we dit percentage toe op de top van de beweging 14198 dan zou de Dow Jones de komende jaren moeten dalen tot 1419. Of het allemaal zo zal verlopen, zal de toekomst leren maar gelet op de steekhoudende argumentatie hebben lange-termijn beleggers voorlopig niks op de beurs te zoeken, behalve het tijdelijk inspelen op reactiebewegingen opwaarts. De ouderwetse, maar zo geliefde door banken uitgedragen strategie van BUY and HOLD is voor de komende jaren niet meer aan de orde, wij kiezen dan liever voor de strategie hit en run.

Jan Groothaar
Vermogensbeheerder

1 gedachte over “Buy & Hold of Hit and Run”

  1. Herman Goorhuis

    Hallo Jan,
    Leuk op deze manier weer kennis te maken. Mijn wijsheid, de geschiedenis herhaalt zich. Zo nu en dan moeten de spelregels herzien worden. De jaren 30 kun je absoluut niet vergelijken met huidige ontwikkelingen.Binnenkort, 1, 2 jaren misschien, gaat iedereen weer in aandelen, lange termijn of kort !! Er zijn immers geen alternatieven.

    Groeten,

    Herman Goorhuis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.