De Statistieken spreken over 2013 en 2014 (2)

In ons vorige artikel, een week geleden, hebben wij u een analyse gegeven van de Januari Barometer. Hieronder besteden wij aandacht aan nog een aantal statistieken die op januari gebaseerd zijn. Daarmede is deze serie nog niet af. In een derde artikel geven wij nog een aantal statistieken, die weliswaar niet op januari gebaseerd zijn maar waarvan de bespreking ook aan het begin van het jaar hoort plaats te vinden.

Jan K Barometer

Zoals wij gezien hebben in het eerste deel van deze serie van twee artikelen zijn de meeste statistieken gebaseerd op de S&P500. Een automatische omzetting van de resultaten verkregen uit het gedrag van de S&P500 op de AEX Index is niet zonder meer correct. Wij houden het in het hiernavolgende op de S&P500 maar uiteraard zullen wij terloops ook aandacht aan de AEX Index schenken.

Jay Kaeppel was van mening dat de gehele maand januari een indicatie kon zijn voor de resultaten van het gehele jaar en hij ontwikkelde daartoe de volgende formule:

Als de eerste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij 1 punt; als de laatste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij nogmaals 1 punt; als januari in zijn geheel afsluit met winst geeft hij wederom 1 punt.

S&P 500 31 december 2012 1.426,19
8 januari 2013 1.457,15 = 1 punt
24 januari 2013 1.495,82
31 januari 2013 1.498,11 = 1 punt
Januari in haar geheel = 1 punt

De S&P500 kreeg in deze telling 2013 dus 3 punten en de verwachting was derhalve dat de S&P500 het jaar 2013 positief zou afsluiten. Het resultaat is welbekend de S&P500 sloot met een mooie winst van 29%. De AEX behaalde in januari 2013 ook 3 punten ook al was de winst van de laatste vijf dagen krapjes aan. Het jaarresultaat was in werkelijkheid ook mooi met een plus van 17%.

Wij kunnen nu, begin februari 2014, ook de stand opmaken voor januari 2014:

S&P 500 AEX
31 december 2013 1.848,36 401,79
8 januari 2014 1.837,49 = 0 punten 403,86 = 1 punt
24 januari 2014 1.790,29 393,85
31 januari 2014 1.781,53 = 0 punten 386,85 = 0 punten
Januari in haar geheel = 0 punten = 0 punten

Als we deze statistiek moeten geloven, dan ziet het jaar 2014 er allerbelabberdst uit, zeker voor de S&P500. In ons vorig artikel zagen wij reeds dat de statistiek van de Januari Indicator voor de S&P500 een slecht jaar voorspelde. Hier voegt zich nu Jay Kaeppel bij, die hetzelfde negatieve resultaat voorspelt. Voor de AEX Index zijn de kaarten iets beter geschud. De Januari Indicator gaf de AEX Index een grotere kans om het jaar positief af te sluiten dan dat het jaarresultaat negatief zou zijn. Jay Kaeppel geeft de AEX Index tenminste nog één punt (het resultaat van de Januari Indicator). Dat houdt niet over maar het is wat. Maar Kaeppel heeft het over drie punten. Hij vermeldt nergens dat één punt ook iets oplevert. Dus de Kaeppel Indicator voorspelt voor de AEX Index ook een slecht beursjaar.

Het Januari Effect

Het Vladeracken Woordenboek (zie Vladeracken site onder ABC) vermeldt “dat de koersen van aandelen in de USA de neiging hebben om in de maand januari meer dan gemiddeld te stijgen. Dit effect schijnt het meest zichtbaar te zijn bij kleinere fondsen. In Nederland is het januari-effect niet aangetoond”.

S&P500 AEX Index
31 december 2011 1.257,60 312,47
31 januari 2012 1.312,41 318,47
Resultaat in januari 4,3% 1,9%

De gemiddelde stijging per maand in 2012 voor de S&P500 was 1,11% en voor de AEX Index 0,08%.

S&P500 AEX Index
31 december 2012 1.426,19 342,71
31 januari 2013 1.498,11 354,35
Resultaat in januari 5,0% 3,4%

De gemiddelde stijging per maand in 2013 voor de S&P500 was 2,46% en voor de AEX Index 1,44%.

S&P500 AEX Index
31 december 2013 1.848,36 401,79
31 januari 2014 1.782,59 386,85
Resultaat in januari -/- 3,6% -/- 3,7%

Wij hebben de jaren 2011 en 2012 ook opgenomen. Voor die jaren klopte de stelling aardig. Ook voor de AEX Index. Maar in 2014 hadden we een negatieve maand januari. Als dit januari resultaat beter moet zijn dan het gemiddelde van het jaar dan staat ons nog wat te wachten. In ieder geval is het geen indicatie van een positieve afsluiting van het jaar 2014.

Ons ABC vermeldt ook nog dat dit effect zich de laatste jaren lijkt te verplaatsen naar december. Als wij het december resultaat 2011 vergelijken met het januari resultaat van de S&P500 dan krijgen wij het volgende:

S&P500 AEX Index
30 november 2011 1.246,96 299,68
31 december 2011 1.257,60 312,47
31 januari 2012 1.312,41 318,47
Resultaat in december 2011 0,9% 4,3%
Resultaat in januari 2012 4,3% 1,9%

Voor het jaar 2012 was december voor de S&P500 dus geen goede ruil.

S&P500 AEX Index
30 november 2012 1.416,18 336,50
31 december 2012 1.426,19 342,71
31 januari 2013 1.498,11 354,35
Resultaat in december 2012 0,0% 1,9%
Resultaat in januari 2013 5,0% 3,4%

Ook voor het jaar 2013 was het resultaat januari beter dan het resultaat van december 2012.

S&P500 AEX Index
30 november 2013 1.805,81 396,55
31 december 2013 1.848,36 401,79
31 januari 2014 1.782,59 386,85
Resultaat in december 2013 2,4% 1,3%
Resultaat in januari 2014 -/- 3,6% -/- 3,7%

In 2014 zien wij het resultaat van januari sterk achterblijven bij dat van december daaraan voorafgaande. De resultaten van de twee voorgaande jaren geven ons echter niet veel vertrouwen dat december ditmaal een betere voorspeller zou zijn. Maar het zou wel mooi zijn.

De Januari Indicator

“Zo januari gaat, zo gaat het jaar”. Dit is een aloude wijsheid van de New York Stock Exchange. In de literatuur vonden wij een stelling dat deze wijsheid opging in 73% van de laatste 85 jaar. Maar omdat wij nooit een statistiek gezien hadden, hadden wij zelf al eerder (een jaar geleden) een opstelling gemaakt en deze tot en met het jaar 2013 bijgewerkt. In deze opstelling, die loopt van ultimo 1983 tot het einde van 2013 (30 tellingen), hebben wij 17 jaar gevonden waarin deze stelling inderdaad klopte. Dit is een (magere) 57%. In diezelfde periode sloot de S&P500 in werkelijkheid 23 keer hoger, dit is 77%. Blijkbaar gaat de Januari Indicator in de laatste 30 jaar minder vaak op dan in de laatste 85 jaar.

Men zou zich ook kunnen afvragen of de markt het jaar slecht zou afsluiten als de januari resultaten slecht zijn. Het aantal negatieve jaren in de periode van 30 jaar was 7, hiervan waren er 4 die met een negatief resultaat in de eerste maand van het jaar waren aangekondigd. Naar 2014 vertaald levert onze analyse, die voor januari 2014 vaststelt dat de S&P500 een negatief resultaat opleverde, het volgende op:

De kans dat het jaar negatief afsluit is 40%

De kans dat het jaar positief afsluit is 60%.

Blijkbaar gaat het gezegde niet op in het geval van een negatieve maand januari als men dan een negatief jaar zou verwachten. Gegeven het feit dat een positieve maand januari gedurende de laatste 30 jaar slechts in 57% van de gevallen een positief jaar ten gevolge had, zijn wij niet erg onder de indruk van de handelswijsheid, die zou regeren op Wall Street.

In een volgend artikel zullen wij nog enkele andere voorspellingstechnieken bekijken en tegelijkertijd zullen wij de resultaten op een rijtje zetten, waarna het aan u is om uw eigen conclusies te trekken ten aanzien van het beleggingsjaar 2014.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.