De daling zet nog even door

Vorige week lieten wij u de opgaande wedge zien waarin de AEX Index zich toen bevond. Inmiddels is hij daar geheel conform de verwachting uitgevallen. Hij is nu op weg naar zijn doel van 280, wat hij, zoals wij stelden, waarschijnlijk niet zal halen. Mogelijk ontstaat er enige vertraging want er zijn enkele hordes bereikt zoals de MA20, maar veel indicatoren divergeren negatief (zeg maar gerust in alle markten), er werden afgelopen vrijdag veel negatieve candles gevormd en tegelijkertijd verschijnen er veel verkoopsignalen. De daggrafieken laten zien dat de markt in een correctiefase zit, die overigens vooralsnog ordelijk verloopt.

De weekgrafieken

Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrials Index zien:

TA Dow Jones 16 januari 2012
TA Dow Jones 16 januari 2012

Figuur 1.

Bovenstaande grafiek is representatief voor de andere markten, met uitzondering van de AEX Index. Om met de laatste te beginnen: in de grafiek van de AEX Index kan men ook een opgaande driehoek herkennen maar de koers is daar nog niet uitgebroken. Integendeel hij is op weg naar beneden naar de onderkant op 280. De indicatoren divergeren negatief en zijn dalende. In bovenstaande grafiek is (misschien voorlopig) een opgaande driehoek te onderscheiden.

De koers is uitgebroken nadat er vier weken geleden al een golden cross was gevormd maar de uitbraak is niet overtuigend (geen sprong, geen hoge omzet en de Momentum Analyse bevestigt de uitbraak uit de driehoek ook niet). Daarom dient u zeer gereserveerd te staan ten opzichte van datgene wat de grafiek hierboven toont. Belangrijk
is het niveau van 12.284.

Komt de koers van de DJIA daaronder dan wordt alles negatief, want dan verandert de opgaande driehoek in een stijgende wedge en dat zou betekenen dat de koers de onderkant hiervan op gaat zoeken die tenminste 500 punten lager ligt en met daarenboven kansen op een doorbraak aan de onderzijde. Deze onduidelijkheid is gemakkelijk te verklaren uit de actualiteit: enerzijds zijn daar de tekenen die wijzen op een aantrekkende Amerikaanse economie en de maatregelen van Draghi die ongetwijfeld een goede invloed hebben op de renteniveaus van de Zuidelijke Europese landen maar anderzijds is daar Griekenland waar de situatie nijpender is dan ooit nu er nog geen sprake is van een verminderende schuld en van een verbetering van de Griekse begroting.

De afwaardering door beoordelaar S&P van de kredietwaardigheid van vele Europese landen komt daar dan nog eens bij ook al was dit misschien al voor een groot deel verwerkt in de koersen. Al met al leven wij op dit moment in een tijd dat het goed is de portefeuille afgedekt te houden.

De maandgrafieken

De maandgrafieken zijn stijgende. De Momentum Analyse en daarmede vele indicatoren zijn stijgende maar in de meeste gevallen zoals in New York wordt negatief gedivergeerd. De maand is daarmede niet negatief maar maant ook tot voorzichtigheid.

De Rente

Het effectieve rendement op Nederlandse Staatsleningen is afgelopen week spectaculair gedaald. Ongetwijfeld geschiedde dit onder invloed van de afwaardering van de kredietwaardigheid van een groot aantal Eurolanden door beoordelaar S&P. Een nieuw dieptepunt werd bereikt van 2,09% tegenover het vorige van 2,12%. Het bereiken van een nieuwe bodem werd op geen enkele wijze ondersteund door de indicatoren. Wij zien deze daling dus als tijdelijk en meer als een onderdeel van een uitbodemingsproces dan als een autonome daling.

De 3-maands Euribor is inmiddels met 38% gedaald sinds zijn top eind juli 2011. Dit wijst op een markt die volledig op slot aan het raken is, zoals we ook in 2010 meemaakten.

De Amerikaanse dollar versus de Euro

De dollar zette zijn opmars voort. Hij ligt nu dicht bij een weerstand op 79,44. In de daggrafiek begint zich negatieve divergentie af te tekenen. Het zal dus wel even wat kalmer worden op het dollarfront maar er zijn nog geen redenen die onze veronderstelling onderuithalen, dat hij ook nog de weerstand op 84,5 gaat opzoeken. Afgezien van een hogere benzineprijs zijn er voor Europa veel voordelen verbonden aan een duurdere dollar.

De prijs van een vat Brentolie

Het was niet de olieprijs die een greep in uw portemonnee deed, toen de benzinepomp afgelopen vrijdag een nieuw record zette voor uw litertje benzine. Want de prijs van een vat Brentolie lag toen namelijk 4 dollar lager dan op 8 november 2011. Maar het was in eerste instantie de verhoging van de accijns per 1 januari en daarna de stijging van de dollar, die u de das omdeden. De grafieken gaan nog niet verder dan een olieprijs die zich in een horizontaal kanaal beweegt met een hoogste prijs van US$116 dollar en een laagste van $99. Maar de straat van Hormuz blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen en de dollar blijft voorlopig in een stijgende trend dus het einde van de recordpogingen hoeft nog niet in zicht te zijn.

Het Goud

Zoals vorige week ook al gemeld bevindt de prijs van een troy ounce goud zich in een dalende driehoek. Hij is daarbinnen op weg naar de bovenkant rondom US$1.700. Er is geen reden om aan te nemen dat er bij het bereiken van dat niveau een uitbraak zal plaatshebben. Wij voorzien daarna eerder een daling met een uitbraak uit de driehoek naar beneden met als doel US$1.150. Als dit gebeurt zal de opwaartse trend van het goud gebroken zijn. Maar dit alles blijft voorlopig nog giswerk, de tijd moet ons dit nog leren.

Onze Strategie
Wij wachten op de goede kansen, die het nieuwe jaar ons ongetwijfeld gaat bieden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.