De Coppock Indicator

In de eerste week van juli wezen wij u erop dat de Coppock Indicator een koopsignaal gaf. Er hebben ons vragen bereikt om aandacht te besteden aan deze indicator.

Het Vladeracken Woordenboek zegt er het volgende van

Coppock Indicator
van E.S.C. Coppock. Het is een hulpmiddel uit de Technische Analyse om het begin van een Bullmarkt te identificeren. De som van een 14 maands-Rate of Change (ROC) en een 11 maands-ROC wordt gemiddeld met een 10 maands-Voortschrijdend Gemiddelde van de slotkoers. Een koopsignaal wordt gegeven als de indicator beneden 0 ligt en vanuit een dieptepunt daarna de nullijn kruist. Verkoopsignalen worden niet gegenereerd. In eerste instantie refereerde Coppock aan deze indicator als het Trendex Model.
.          Coppock = MA( (ROC14+ROC11) , 10)
waarbij
.          MA = N maands-Voortschrijdend Gemiddelde met N = 10 in dit geval
.          ROC14 = 14 maands-Rate of Change
.          ROC11 = 11 maands-Rate of Change

Er zijn een aantal opmerkingen te maken bij deze definitie.

  • De Coppock Indicator (of index), hierna te noemen CI, is gebaseerd op maandkoersen. Het is dus een indicator die dienstig kan zijn voor lange termijn beleggers. Coppock publiceerde hem in 1962;
  • Het is een typisch volgsysteem. Hij zal dus niet het exacte dieptepunt geven als instappunt. Op zichzelf kan men dit jammer vinden maar voor de lange termijn belegger is dit geen belangrijk nadeel. Belangrijker is of hij veel valse meldingen geeft. Wij zullen dat hieronder zien;
  • De definitie heeft het over een dieptepunt. In feite is dat een spike dus een Adam Bottom, die een overeenkomstige bodem in de onderliggende koersen suggereert. Dit is de reden dat hij beter geschikt is voor aandelenmarkten dan voor commodities, want deze laatste vormen vaak Round- of Eve Bottoms;
  • Er worden geen verkoopsignalen gegeven. De reden is omdat dan vaak eenvoudige reacties in een Bullmarkt tot een (in dit geval vals) exitsignaal leiden;
  • Er zijn analisten die met andere parameters werken. Dit heeft enkelen onder hen ertoe gebracht om ook exitsignalen te creëren. Er zijn ook analisten die dag- en weeksystemen gebruiken. Op zichzelf is dit allemaal mogelijk. Het criterium moet zijn of men een goed c.q. beter resultaat verkrijgt. Wij houden ons steeds aan de oorspronkelijke versie;
  • De CI geeft koopsignalen voor de onderliggende index. Uiteraard betekent een dergelijk signaal dat de betreffende markt een bullish periode ingaat. Maar de keuze van aandelen waarin men wil beleggen moet daarna uiteraard nog gemaakt worden. En gegeven het feit dat de CI geen exitsignalen geeft moet er ook nog voor een exitsignaal voor de aandelen waarin belegd wordt, gezorgd worden.

Coppock en de S&P 500 Index

Wij zullen hieronder laten zien hoe de CI in de afgelopen jaren in een aantal markten gewerkt heeft. De CI werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de S&P500. Wij beginnen derhalve met de maandgrafiek van de S&P500 vanaf 1989.

Figuur 1.

De aankoopsignalen worden aangegeven door pijltjes. Het eerste signaal kondigde mooi op tijd de boommarkt aan die duurde vanaf eind 1988 tot medio 2001. Er kwamen verschillende dalingen voor in de CI, die allemaal reacties reflecteerden en waarbij het onverstandig was voor de langetermijnbelegger om uit te stappen.

Het daaropvolgende signaal was te vroeg. Het was zeker geen Adam bodem dus de ervaren CI volger had dit signaal hoogstwaarschijnlijk niet gevolgd. Het weer daaropvolgende signaal was mooi op tijd. Bij beide signalen (uit 1988 en 2003) kan men niet spreken van een diepe bodem. Het antwoord hierop is, dat diep een relatief begrip moet zijn in dit verband. Belangrijker is naar onze ervaring dat de bodem een spike is, dus dat de CI na het dieptepunt snel stijgt.

Het signaal uit 2009 was zonder meer een mooi signaal (het lag ook diep).

Op dit moment ligt de CI voor de S&P500 (hetzelfde geldt voor de DJIA) nog boven nul. Er is dus geen sprake van een koopsignaal.

Coppock en de DAX Index

De beurzen in Amerika hebben zich ook veel beter gehouden dan die in Europa in de afgelopen jaren. En derhalve is het interessant om ook naar enkele Europese beurzen te kijken. Wij beginnen me de DAX.

Figuur 2.

In feite en zoals te verwachten was, ziet u precies hetzelfde beeld als hierboven in figuur 1 voor de S&P500, met dien verstande dat de grafiek in figuur 2 iets later begint. Het eerste signaal in 1991 is volledig valide. De twee daaropvolgende pijltjes geven weliswaar stijgingen van de CI aan die beginnen onder de nullijn, maar het zijn duidelijke Eva bottoms, dus geen echte signalen (men zoekt de Adam bottom in eerste instantie in de koersen. Hier moet van een duidelijke spike sprake zijn. Deze spike zal zich ook, zij het wat later, in de CI laten zien). Ze waren ook niet nodig want er stond reeds een signaal uit. In figuur 1 ziet u dat de CI voor de S&P500 niet daalde onder de nullijn in deze twee gevallen. De signalen in 2003 en 2009 zijn mooi. En nu eind juni 2012, is er een nieuw signaal verschenen. Op de grafiek ziet men dat nog niet zo duidelijk want de sterke stijging ziet men nog niet, maar als men de cijfers bekijkt dan is er wel degelijk sprake van een Adam Bottom, die binnenkort ook zichtbaar zal zijn in de grafiek. De S&P500 gaf zoals getoond werd in figuur 1 geen signaal. Wij moeten aannemen dat het uitstaande koopsignaal nog steeds geldt nu Europa wel een dergelijk signaal geeft.

Coppock en de AEX Index

Tot slot laten wij u ook nog de CI voorde AEX Index zien.

Figuur 3.

En ook in figuur 3 zien we een vergelijkbaar beeld met de voorgaande grafieken. Bij een geglobaliseerde markt mocht men ook niet anders verwachten. Het pleit er echter wel voor om meerdere markten te checken alvorens men conclusies trekt.

Conclusie voor dit moment

De markt lijkt dus voor een hausse periode te staan. Maar wees daarmede voorzichtig. De bodem in de CI ligt hoog. Hoge bodems geven zeker in de aanvang geen grote uitschieters. De bodem in 1988 is daarvan een mooi voorbeeld. Hij was valide maar het moest nog vier jaar duren alvorens de hausse op stoom kwam. Dit wijst er ook op dat de signalen die de CI afgeeft niet bestemd zijn voor de korte termijn belegger. Alleen met het vizier op de langere toekomst is de Coppock Indicator een betrouwbaar instrument.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV volgt voor geen van haar cliënten de hieromschreven strategie. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie volgens de hier besproken strategie belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken strategie vertegenwoordigt een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.