Aandelenmarkt : de volgende fase breekt aan

Veel groeicijfers bevinden zich momenteel op hun hoogtepunt. Dit geldt niet alleen voor de algemene economische groei in het algemeen, maar ook voor de omzet- en winstgroei van vele ondernemingen. Bovendien mogen we aannemen dat ook de financiële en monetaire steun van zowel de overheid als de centrale banken over het hoogtepunt heen is. Wat op het eerste gezicht bedreigend klinkt, is gewoon de onvermijdelijke weg terug naar de normaliteit, aldus Christian Schmitt, Lead Portfolio Manager van het Ethna-DYNAMISCH fonds.

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar vaak rijmt ze wel. Dat geldt ook voor de aandelenmarkten, zelfs tijdens een pandemie. De wereld draaide verder. Veel dingen zijn anders na de crisis. Maar dat geldt voor elke crisis. Nadat een crisis overwonnen is, moet men zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Elke crisis is uniek. En het patroon waarmee de markten zich ontwikkelen in een economische cyclus van neergang, recessie, opleving en daaropvolgende hausse vertoont altijd bepaalde variaties. Maar uiteindelijk wegen de gelijkenissen meer door dan de verschillen. In dat opzicht is het nieuwe normaal een constant, terugkerend element in een groter geheel. Of gewoon: het oude normaal.

Het grootste probleem in de beginfase van een cyclus is dat de markt dit al heeft ingeprijsd van zodra het zich manifesteert in de reële economie. In de praktijk is de concrete afbakening van de vroege en late fase van de cyclus alleen mogelijk door a posteriori te bekijken hoe de koersen van cyclische aandelen zich ontwikkelden ten opzichte van defensievere aandelen. Achteraf bekeken verliep de vroege cyclus bijna voorbeeldig, zelf rekening houdend met de crisis. Sinds april 2020 hebben de cyclische aandelen het beter gedaan dan de meer defensieve aandelen, om vervolgens in de zomer geleidelijk aan te normaliseren. Dit komt overeen met empirische gegevens, die suggereren dat het begin van een cyclus ongeveer een jaar duurt.

De piek betekent niet het einde

Wat mogen we dan verwachten van de middencyclus die net begonnen is? Ten eerste dat we zeker kunnen spreken van een terugkeer naar het normale, want gemiddeld duurt de huidige fase bijna vier jaar. Hoewel de verwachte rendementen op de aandelenmarkten niet meer zo royaal zijn als in het eerste jaar van de opleving, blijven ze nog steeds aantrekkelijk. Vooral de overgangsfase zal op de aandelenmarkten wellicht wat turbulenter verlopen. Als gevolg van de bovengenoemde factoren worden de marktdeelnemers immers blootgesteld aan een nieuw soort onzekerheid over de toekomstvooruitzichten. Het is echter moeilijk om alleen met een sectorallocatie een duurzaam extra rendement te genereren. In de komende fase van de aandelenmarkten zullen we vermoedelijk eerder te maken krijgen met een voortdurende sectorrotatie, waarbij individuele thema’s weer meer plaats krijgen en structurele groeithema’s op langere termijn het verschil kunnen maken.

Beleggers hebben dan ook geen reden tot bezorgdheid enkel en alleen omdat bijvoorbeeld de absolute groeicijfers hun hoogtepunt hebben bereikt. Meer normaliteit zal de kapitaalmarkten op middellange termijn goed doen. In het Ethna-DYNAMISCH vormt een geconcentreerde portefeuille van individuele aandelen de veerkrachtige kern voor de hoge aandelenallocatie die we sinds de zomer van 2020 aanhouden. In de huidige overgangsfase van de cyclus hebben we parallel daarmee op oordeelkundige wijze ook verschillende afdekkingscomponenten ingebouwd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.