Nieuws

Naar een lichte recessie in 2023 ?

De wereldwijde groei zal in 2023 blijven vertragen, met eventueel een lichte recessie. Daarna volgt een periode van zwakke groei omwille van de aanhoudende inflatie

Waar gaat het heen met de wereldeconomie in 2023?

De risico’s op een diepere recessie zijn beperkt omdat de arbeidsmarkten solide blijven, de balansen van consumenten en bedrijven gezond zijn, de banken er veel beter voor staan dan na de wereldwijde financiële crisis.

De lange schaduw van de oorlog

De wereldeconomie en het bedrijfsleven worden momenteel met tal van problemen geconfronteerd: hoge inflatiecijfers, monetaire verkrapping en de oorlog in Oekraïne.

Moeilijke tijden

De wereldeconomie bevindt zich momenteel in een kritieke fase en de onzekerheid is toegenomen.

Source: JD Hancock & https://flic.kr/p/assN1N

Meer conflicten in verschiet

De komende vijf jaar zullen de spanningen tussen en binnen landen toenemen. De wereldwijde economische groei zal vertragen en dreigen er steeds complexer wordende mondiale uitdagingen. Dat schrijft de Director of National Intelligence (DNI), de gezamenlijke veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten in een rapport “Global Trends, The Paradox of Progress” Er waren recent schokkende ontwikkelingen

https://bit.ly/2ZOwHqA geen attributie noodzakelijk

Nieuwe wereldrecessie op komst

De wereldwijde financiële crisis en de Grote Recessie heeft een enorme schuldenberg opgeleverd. Gepoogd werd om door meer schulden te maken uit de recessie te raken.

https://bit.ly/2ZOwHqA geen attributie noodzakelijk

Wereldeconomie in problemen

Vorige week kwamen de G7, de Groep van Zeven of G7 (Engels Group of Seven), een intergouvernementeel forum van zeven vooraanstaande industriële staten, bijeen.