Nieuws

Drieluik Obligaties: Verzekeraars

Solvency II is het nieuwe risico gebaseerde toezicht raamwerk voor verzekeraars dat sinds 1 januari 2016 van kracht is. Het voornaamste doel van het raamwerk is de bescherming van de polishouders. Deze ratio geeft aan in welke mate de verplichtingen van een verzekeraar zijn gedekt door de bezittingen en toekomstige winsten. Dus hoe hoger deze