Nieuws

Schretlen verstrekte te weinig informatie

Eind 2011 deed de Geschillencommissie van het KiFiD een interessante uitspraak in een zaak van een door mij bijgestane belegger tegen vermogensmanager Schretlen & Co.