pensioen

Beleggen voor uw pensioen (1)

Het is tijd voor een lesje Pensioenen-voor-dummies (ik hou het eenvoudig; ook ik behoor tot de groep onwetenden die de respectabele leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt).

Het tekort van de demografie

Overheden zullen proberen de omvang van de groep spaarders te laten groeien. Dat kan door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook door gedwongen besparingen.

Sparen voor je pensioen?

Wat heeft een halve eeuw van grootschalige pensioenbesparingen Nederland de facto opgeleverd? Verrassend weinig. Het kapitaaldekkingssysteem werkt deflatoir uit.