Nieuws

Favoriete aandelen in mindere tijden

Er wordt in verband met een enorme schuldafbouw en verdere vergrijzing in de westerse wereld de komende jaren een beneden gemiddelde economische groei verwacht.