Nieuws

Verlengde economische cyclus

De wereldeconomie in 2024: vooruitzichten per regio. Analyse van de groei, inflatie, rentetarieven en andere economische indicatoren.

https://bit.ly/2ZOwHqA geen attributie noodzakelijk

De wereldeconomie blijft achteruitgaan

De wereldeconomie zit nog steeds in het slop. De groei vertraagt, de inflatie blijft hoog en de risico’s op stagflatie nemen toe.