Gratis financieel APK

Financieel APK
Financieel APK

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit in haar jaarverslag 2016 voor een periodieke financiële check-up.

‘’ …In 2016 hebben wij er daarom op aangedrongen dat voor consumenten een integraal financieel overzicht wordt gecreëerd van al hun financiële gegevens, zoals spaargeld, hypotheek, verzekeringen en pensioenpotjes. Ook is gepleit voor een periodieke financiële check-up (‘Financieel APK’). Verschillende marktpartijen pakken dit idee inmiddels op. De AFM zal hier in 2017 opnieuw aandacht aan besteden.”

OHV Vermogensbeheer haakt hierop in. Wilt u vrijblijvend een second opinion op uw huidige beleggingen óf behoefte aan periodiek financieel onderhoud als u uw vermogen laat beheren door OHV? Wij verzorgen deze service geheel gratis bij ons op kantoor. U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden: