Graag ontvang ik de brochure over automatisch beleggen

Wij hanteren een ‘No Cure No Pay’-methode: u betaalt alleen als er winst gemaakt wordt. U betaalt een variabele vergoeding van 20 % van de winst van het systeem. Ook werken we met het ‘High Water Mark’-principe. Dit is een ‘No Cure No Pay’-methode die inhoudt dat een eventueel verlies eerst moet worden goedgemaakt voordat abonnementsvergoeding wordt ingehouden.

Als het systeem 1.000 euro winst maakt, dan betaalt u dus 200 euro abonnementskosten. Als u zelf bijvoorbeeld een winst van 100 euro maakt doordat u zelf eerder of later een positie sluit, dan wordt dat niet geteld voor de berekening van de abonnementskosten.

Het uitgangspunt is dat het resultaat van het systeem bepalend is voor de abonnementskosten.

De vergoeding daalt naar 10 % bij een deelname vanaf € 50.000 en vanaf € 100.000 zelfs naar 5%.

Startkapitaal vanaf Variabele vergoeding
€ 10.000 20%
€ 50.000 10%
€ 100.000 5%

Tarieven per 1 juli 2018

De abonnementskosten worden ingehouden door de broker, dus u hoeft zelf niets meer te doen. Maandelijks wordt er automatisch verrekend met het saldo van uw rekening.

Voorbeeld:

Stel dat u deelneemt per 1 januari. Eind januari wordt dan gekeken of er een positief resultaat is. Stel dat er winst is gemaakt van € 1.000, dan wordt er dus € 200 ingehouden. Stel dat er een verlies wordt gemaakt van € 200 in februari.

In dat geval hoeft u niets af te dragen. Het totale resultaat is dan 1000-200= €800. Er wordt immers alleen verrekend als de winst boven de € 1.000 uitkomt.

Stel dat in maart een winst is gemaakt van 500. Dan is het nettoresultaat: 1000-200+500=€ 1.300. De vergoeding is dan 20% over € 300. Op die manier betaalt u niet dubbel maar over het nettoresultaat. We kijken steeds naar het cumulatieve resultaat. Voor wie tussentijds lid is geworden, geldt hetzelfde.

Mocht u tussentijds willen stoppen, dan wordt de balans van dat moment opgemaakt.

Tussentijds instappen is mogelijk. Er geldt een ‘No Cure No Pay’-methode met High Water Mark. Dit betekent dat het niet uitmaakt wanneer u instapt. De cumulatieve winsten worden meegenomen.