Jan Adriaansen

Studeerde economie en later informatica met uitstapjes naar o.a. de sociale en psychologische sfeer, marketing en beleggingsleer. Maar ook verdiepte hij zich tijdens zijn studietijd in de Russische taal en letterkunde, literatuurwetenschap en analytische filosofie. Jan heeft verschillende producties en ontwerpen op zijn naam staan, onder andere op het gebied van intelligente systemen voor vermogensbeheer, vermogensadvies en macro-economie.

Jan Adriaansen

Belemmerende belasting

De kritiek op het huidige belastingstelsel bepaalt zich voornamelijk tot de techniek en de, doorgaans weinig sympathieke, wijze van innen.

Pas op met aandelen!

Gegeven het op topvorming wijzende beeld op aandelenmarkten, is voor de komende tijd de verwachting dat niet of voor kleine bedragen geïnvesteerd zal worden in aandelen.

Sociaal en a-sociaal kapitaal

Traditioneel wordt onderwezen dat “kapitaal” in economische zin een productiefactor is. De verstrekkers van kapitaal krijgen voor het ter beschikking stellen van kapitaal een beloning in de vorm van winst en/of rente. Het gaat dan om de beloning van “financieel kapitaal”. In de loop van de jaren is de betekenis van het woord kapitaal uitgebreid; …

Sociaal en a-sociaal kapitaal Read More »