Nieuws

AFM en risicoprofielen

Het AFM wil de risicoprofielen verder gaan standaardiseren. Maar standaardisatie waar juist maatwerk gewenst is, lijkt niet de beste weg.

Voor- en nadelen van indexbeleggen

Wat is nu het beste: beleggen via een actief beheerd beleggingsfonds of via een index, het zogeheten passieve beleggen?

‘Voorspellen’ of ‘voorstellen’

Voorspellingen zeggen niets en toch liggen zij vaak aan de basis van het hele beleggingsproces. Scenarioplanning is een zinvoller instrument.

Markttiming

Consequent op het juiste moment uit en in de markt stappen lukt niemand. Gewoon blijven zitten is ook niet alles. Wat wel lukt is een afgezwakte vorm van markttiming: beschutting zoeken als het te onrustig wordt en pas weer terugkeren als de storm is uitgeraasd.