Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Een klein beetje soelaas

Er heeft zich, na de uitbraak uit de gelijkbenige driehoek een dalend kanaal gevormd. De AEX is op de onderkant hiervan aangekomen. Het doel van de gelijkbenige driehoek werd op een paar punten na gehaald. De kansen dat hij de bovenkant van het dalende kanaal nu gaat opzoeken zijn groot. Want afgelopen vrijdag werd een positieve candle neergezet en de Momentum Analyse is gaan stijgen. Hiertegenover staat dat het Volume nog steeds laag is en dus geen enthousiasme uitstraalt. Beleggers blijven blijkbaar aan de kant staan.

De stijgingsmogelijkheden zijn beperkt want op 283 komt de AEX Index al de MA10 tegen en op 290 ligt de bovenkant van het kanaal. Daar komt bij dat er zich een Dead Cross heeft gevormd. Veel beleggers gaan ervan uit dat men in een dalende markt alleen maar korte termijn longposities mag innemen als de koers boven de MA10 ligt. Het wachten is dus op een koers boven 283, maar 7 punten hoger ligt, zoals gezegd de bovenkant van het kanaal. Veel speelruimte is er dus niet. De daggrafiek van de AEX Index is redelijk representatief voor de Europese beurzen. Amerika toont een iets ander beeld, maar met dezelfde conclusies.

De grotere Time Frames

De weekgrafieken zijn negatief met dien verstande dat er positief gedivergeerd wordt. Ook de maandgrafieken zijn negatief. Vanuit Amerika wordt gemeld dat de statistieken laten zien dat de maand december van het derde presidentiële jaar in de Verenigde Staten afsloot met hogere koersen voor de onderscheidene indexen in 80% to 90% van deze jaren sinds 1928. Wij zijn bang dat 2011 in de 10% tot 20% komt te liggen.

De Rente

In de afgelopen drie weken is het effectieve rendement op Nederlandse Staatsleningen met een looptijd van 10 jaar fors gestegen. U ziet dit in de onderstaande grafiek.

TA Nederlandse tienjarige staatslening 28 november 2011
TA Nederlandse tienjarige staatslening 28 november 2011

Figuur 1.

Er werd een dubbel bodempatroon neergezet. De doorbraak door de neklijn op 2,61% gaf de  bevestiging. Het doel van dit patroon ligt op 2,97%. Hoogstwaarschijnlijk onder druk van de financiële markten, die gedreven worden door de problemen in de Zuidelijke landen is het renteniveau in Europa zich aan het verheffen. Deze tendens is algemeen. Ook Duitsland moet er aan geloven. Dit alles in tegenstelling tot Amerika waar de 10-jaars rente nog daalde (hij ligt onder de 2%). Het bodempatroon zoals dat in figuur 5 te zien is lijkt de rechterpoot te zijn van een veel groter bodempatroon waarvan de neklijn ligt op 3,76%.

Het zal misschien nog lang duren alvorens de rente daar aankomt, maar de stijging zit er wel in. Er is ruimte genoeg in de indicatoren (die overigens positief divergeren) om de doelstelling van 2,61% op vrij korte termijn te realiseren. Het is daarom ook geen tijd meer om te beleggen in obligaties anders dan in specifieke obligaties die gebruik maken van bepaalde markttendensen / verhoudingen. In dit verband is het interessant kennis te nemen van het feit dat het écart tussen de 10-jaars rente en het 3-maands Euribor tarief zich weer vergroot.

Wij verwachten een dezer dagen een verkoopsignaal op obligaties. Alsdan zullen wij een bericht uit laten gaan aan geïnteresseerden die zich hiertoe opgegeven hebben.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

Op 25 maart van dit jaar publiceerden wij een artikel over de lange termijn technische positie van de dollar. Op 16 september publiceerden wij een vervolgartikel. Wij stelden toen dat de prijs van de dollar in Euro’s uitgedrukt, zich in een lange termijn dalende wedge bevond. Hij lag op dat moment in een kortere termijn stijgend kanaal dat was begonnen ergens medio 2008 aan de onderzijde van de wedge. Hij was binnen dat kanaal op weg naar de bovenzijde. In maart van dit jaar zag het ernaar uit dat de dollar uit het kanaal was gevallen, maar in augustus keerde hij daarin terug.

Na een slechte maand september brak de dollar verder door naar omhoog in oktober en het is duidelijk dat hij zich nu in een uptrend bevindt op weg naar de  bovenzijde van de wedge die tussen 90 en 95 ligt. Voor beleggers die het met ons eens zijn dat het op dit moment geen tijd is om in aandelen (of obligaties) te beleggen ligt hier een duidelijke kans.

De prijs van een vat Brentolie

Ondanks een vriendelijk ogende Momentum Analyse ziet de positie van de prijs van een vat Brentolie er niet vrolijk uit. In de afgelopen vier weken is hij uit zijn dalende kanaal gebroken en heeft hij zijn gemiddeldes onder zich gelaten. Maar van deze mooie beweging is niet veel meer over. Hij ligt weer binnen het kanaal en hij ligt weer onder de langere termijn gemiddeldes. Er werd nog positief gedivergeerd maar dat schijnt nu toch ook afgelopen te zijn. De kansen, dat de prijs richting US$90 gaat zijn, toegenomen zeker nu juist boven de huidige koers zoveel weerstand te vinden is.

Het Goud

Ook de grafiek van het goud ziet er niet erg vrolijk uit. Het is mogelijk dat er een dubbele top in de maak is en met een beetje fantasie kan er ook een negatief Head & Shoulderpatroon in wording herkend worden. De prijs van het goud viel door het 10- weeks voortschrijdend gemiddelde en is op weg naar het 40-weeks MA en naar de steun op US$ 1.583. De Momentum Analyse divergeert negatief en hij daalt. Er is nog genoeg ruimte om de genoemde steunniveaus te bereiken. Vandaar uit moet verder gekeken worden. Voorlopig zien wij het somber in, ook al twijfelen wij niet aan de lange termijn waarde van het goud.

Onze Strategie

Nadat wij al eerder een flink aantal aandelen verkocht hadden hebben wij afgelopen week in de meer speculatieve portefeuilles putopties gekocht. Daarnaast hebben wij winst genomen op de lange termijn obligaties (4% Nederland per 2037), die wij eerder dit jaar gekocht hadden. De liquiditeit in de verschillende portefeuilles is daardoor nog groter geworden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Een klein beetje soelaas”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *