hoogtevrees

Hoogtevrees

De Amerikaanse beurzen begonnen de week somber na het nieuws dat Janet Yellen aandrong op hogere vennootschapsbelastingen en een belasting op kapitaalwinsten.