Een Schaap over de dam

Op dagbasis gezien is de markt negatief maar er wordt positief gedivergeerd. Vorige week heeft dit weinig opgeleverd maar het heeft ook geen kapitalen gekost. De AEX verloor 0,72 punten. In de Momentum Analyse ziet men de Oscillatoren dalen maar het MACD histogram stijgt. Dat wil zeggen dat er zich wel wat roert maar dat de positieve divergentie nog steeds in takt is. Deze onrust ziet men ook in andere indices, maar hier heeft het meer de schijn van een draai naar boven. De steunniveaus waarvan wij vorige week spraken lijken het te gaan houden.

De DAX op weekbasis

TA DAX 20 juni 2011
TA DAX 20 juni 2011

In bovenstaande figuur hebben wij de weekkoersen van de DAX opgenomen. Al sinds langere tijd toont de DAX Index zich als de sterkste index onder de grote beurzen.

De DAX heeft 6 weken van dalende koersen gezien, maar deze week is er plotseling een forse witte candle ontstaan. De week daarvoor was de koers door het 30-weeks Voortschrijdend Gemiddelde gevallen, maar hij is er afgelopen week weer vrolijk boven gesloten. En wat belangrijk is, de Momentum Analyse daaronder is gaan stijgen. Dit ziet men nog nergens. Niet in Amerika, niet in Europa, niet in Japan en niet in Hong Kong. Duitsland is dus de eerste markt die een verandering in de weekgrafiek laat zien.

Onder deze invloed mag en moet men aannemen dat de stijging die de daggrafieken voorspellen inderdaad waar gaat worden. Niets ligt meer voor de hand dan te veronderstellen dat de andere markten hun sterke voorganger zullen volgen. Onmiddellijk daarop laten wij een waarschuwing volgen. Twee time frames zien er dus positief uit. De derde (de maand), alhoewel deze niet in een baisse patroon zit, is nog steeds dalende en er zijn nog geen tekenen dat hierin verandering op komst is.

Derhalve moet men voorzichtig zijn. Een positief timeframe van de week kan dusdanig sterk zijn dat de maand erdoor wordt beïnvloed, maar op dit moment mag men daar niet van uitgaan want er zijn geen aanwijzingen voor. De tweede waarschuwing die wij geven is dat het geen wet van  Meden en Perzen is dat de Duitse markt aan andere markten haar wil op legt. Het is geenszins zeker dat er achter het Duitse schaap meerdere de brug over zullen gaan, maar de kansen dat dit gebeurt mag men natuurlijk wel hoog inschatten.

Blijf dus voorzichtig en neem posities in die vooral gericht zijn op de korte termijn en dit moet u blijven doen totdat u er zeker van bent dat de Duitse markt door de anderen gevolgd zal worden.

De Rente

Het heeft er alle schijn van dat de rente (10-jaars Treasury) in Amerika zijn dieptepunt op 2,94% heeft gehad. Dit moet op zichzelf niet verbazen, want het QE2 programma is deze maand afgelopen. Van nu af aan, totdat de FED anders bepaalt, is het afgelopen met de geldschepping (lees uitbreiding van de omloop zijnde geldhoeveelheid). De obligatieprijzen zullen dus gaan dalen en dat kan (maar hoeft niet) een verplaatsing van de grote kapitaalstromen naar Europa inhouden.

In Euroland ligt de rente rond 3,25% (in Nederland 3,26%).  Als er meer kapitaal naar Europa vloeit is dat negatief voor de rente (deze gaat dalen) maar positief voor de aandelenkoersen, want ongetwijfeld komt op deze markt dan ook meer kapitaal beschikbaar. De divergenties in beide markten (in Amerika en in Nederland – lees Euroland) wijzen inderdaad op een dergelijk effect. In Amerika is er sprake van een negatieve divergentie (dit suggereert stijgende rente) en in Europa ziet men positieve divergentie (dit suggereert dalende rente) op de obligatiemarkten.

De Amerikaanse Dollar

Een dergelijke ontwikkeling heeft twee effecten voor de dollar. Een stijgende Amerikaanse rente en een tegelijkertijd dalende Europese rente maakt de $ aantrekkelijker. Maar tegelijkertijd betekent een uitstroom van $’s juist een verzwakking dan de $ tegen de €. Zou de $ inderdaad nog op korte termijn verzwakken, dan verwachten wij dat dit tijdelijk zal zijn (hij ligt tegen de onderkant van een stijgend kanaal aan en wil daar doorheen, maar moet nu daarvoor kracht verzamelen).

Dit laatste zou in betekenen dat niet de stijgende kapitaalstroom richting Europa maar het toenemende rente écart ten gunste van de $ de dominante factor zal zijn. Wij erkennen dat er  nog weinig bewijzen maar slechts indicaties te vinden zijn. Wij houden het erop dat de dollar na een rustpauze zijn stijging zal hervatten.

De Olie

Er stapelen zich meer en meer indicaties op dat de olieprijs (wij spreken – om correct te zijn – van de prijs van een vat Brentolie) aan het dalen is. Zoals al vaker betoogd is de Technische Analyse niet altijd in staat om de grillige olieprijs goed te volgen, maar zolang er zich geen calamiteiten voordoen ziet het ernaar uit dat u onlangs een voorlopig hoogste prijs voor uw liter benzine hebt betaald.

Het Goud

Het is correcter om te spreken van een consolidatie van de goudprijs dan van een daling, maar daar komt toch verandering in. Er wordt in de maandgrafiek van het goud wel degelijk een daling aangekondigd. Dit past in de gedachte dat het in de komende weken beter zal gaan met de aandelenbeurzen.

Onze Strategie

Wij hebben in de afgelopen week in de portefeuilles die daarvoor in aanmerking kwamen long posities ingenomen in de DAX (turbo’s) en de AEX (sprinters). Deze posities zijn gericht op de zeer korte termijn. Pas wanneer er meerdere en duidelijkere indicaties komen dat we met een langere termijn upswing van de aandelenmarkten te maken hebben, zullen wij uitbreiding geven aan onze posities. Maar voorlopig blijven wij voorzichtig, want wij vertrouwen de langere termijn niet.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven 333,11

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.