Nieuws

Australische Dollar als indicator

De koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de A$ is een interessante indicator om te volgen om een inschatting te kunnen maken van wat ons in de nabije toekomst te wachten staat.