Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Chinese economie in geleende tijd

Een ontluikende schuldencrisis kan zorgen voor een moeilijk jaar voor Chinese leiders. Er wordt een daling van de huizenmarkt en de bouw voor 2017 voorzien.  Hierdoor zullen de sectoren geraakt worden die het overgrote gedeelte van de bedrijfsschulden in handen hebben zoals grondstoffen, bouwmaterialen en andere branches gerelateerd aan de bouw. Een trage groei van de bouwactiviteiten, schulden die de pan uitrijzen en een scherpe daling van de looptijden kan leiden tot een piek in de faillissementen van bedrijven volgend jaar. Hierdoor zullen politiciti getest worden op hun vaardigheid deze moeilijke situatie op te lossen.  Ook een toenemend Amerikaanse protectionisme en andere internationale ontwikkelingen kunnen een verdere druk op de Chinse economie zetten. Mogelijk zullen hierdoor beleidmakers de economische hervormingen op een laag pitje zetten en overgaan tot grotere overheidsuitgaven om de economie op stoom te houden. Dat schrijft onderzoeksbureau Stratfor, ook wel eens aangeduid met de schaduw CIA.

Volgend jaar zal de Chinese economie voor een belangriijke mate vormgegeven worden. Acht jaar na de wereldwijde financiële crisis is de vitaliteit en het belang van low-cost exporten afgenomen. Om de vaart erin te houden hebben de leiders zich toegewend tot monetaire en fiscale maatregelen. Daardoor zijn de schulden fors toegenomen tot bijna 250% van het Bruto Binnenlands Product. (BBP)  De bedrijfsschulden, verreweg het grootste aandeel van de totale schuld van China, steeg met meer dan 60 procent tot boven 165 procent van het BBP.

Er dreigt nu een schuldencrisis temidden van faillsementen, lage bedrifjswinsten, dalende rendementen op investeringen en een zeer reëel vooruitzicht van nog een andere vertraging in de vastgoedsector. Hoe goed Beijing deze problemen in de komende maanden aanpakt zal voor een groot deel de economische, sociale en politieke stabiliteit van China voor de komende jaren bepalen.

De Chinese economie is altijd sterk afhankelijk geweest van investeringen in vaste activa, zoals wegen, spoorwegen en appartementencomplexen. Het belang van deze investeringen is in de afgelopen tien jaar alleen maar toegenomen omdat het aandeel van de goedkope export ingestort is en de consumptie van huishoudens stagneert. Deze investeringen werden gefinancierd door lage rentes en een lage kapitaaldekkingratio’s van banken. Daarnaast werden aandelen door de overheid gekocht en de overheid stak er zelf geld in. Het overgrote deel werd betaald door schulden aan te gaan in de vorm van leningen en obligaties. De kredieten zijn voor een belangrijk deel verstrekt door staatsbanken. Vorig jaar bedroeg de uitstaande leningen verstrekt door banken, 141% van het BBP en de obligaties 63% van het BBP. Het geld vond zijn weg naar staatsbedrijven. De laatste genoemden zijn goed voor 55% van de totale schulden en dragen slechts 20% bij aan de economie.

 

Stratfor, onder leiding van een team van analisten van John Minnich, voorziet een moeilijk 2017 voor China. De grootste uitdagingen komen van het binnenland maar ook externe ontwikkelingen kunnen een duit in het zakje doen.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.