Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Een Januskop

De markten tonen op dit moment twee gezichten. Aan de ene kant ziet men de ene na de andere hogere koers op de borden verschijnen, met name in de Verenigde Staten, en aan de andere kant ziet men een onderstroom, die maar steeds waarschuwt dat de rally niet ondersteund wordt en dus op kantelen staat. Misschien zijn het de Europese kredietcrisis enerzijds en de wereldeconomie anderzijds, die elkaar tegenspreken. Telkens opnieuw zijn er signalen dat Europa zijn zaken financieel gesproken op orde krijgt, maar telkens opnieuw wemelt het dan weer van de berichten over de slechte economische gang van zaken en de dubbele dip. In onze blog van afgelopen week lieten wij u de AEX Index zien op dagbasis. Wij laten deze figuur opnieuw zien:

TA AEX 2 april 2012
TA AEX 2 april 2012

Figuur 1.

Vorige week stelden wij dat er mogelijkerwijze nog een vervolg aan de daling zou kunnen komen, op weg naar de onderzijde van het oplopende kanaal. Inderdaad ging de AEX Index in de afgelopen week verder onderuit maar hij bleef vrijdag jongstleden steken op deze onderzijde. De kansen zijn groot dat wij opnieuw een stijging gaan zien naar de bovenkant van het kanaal. Er zijn enkele argumenten voor deze veronderstelling: de koers ligt op een steunniveau, er is geen sprake van negatieve divergentie en het Volume (zie onderaan in figuur 1) is tijdens de afgelopen daling zeer laag gebleven.

De belegger bleef dus wijselijk thuis. Hij deed niet mee aan de daling. Een koers beneden 321 is zeer vervelend. Een koers beneden 316 zet de boel op scherp.

De Week

Tot nu toe was het zo dat de weekgrafieken in een daling zaten. Het waren de indicatoren die negatief divergeerden en zij daalden. Iedere poging van de korte termijn grafieken, de grafieken dus op dagbasis, om te komen tot een duidelijk positieve markt was daarmede tot mislukken gedoemd. De langere termijn is nu eenmaal van meer invloed dan de kortere termijn. Negen weken geleden noteerde de AEX Index 326. Afgelopen week kwam er een slot op de borden van 323.

Er was dus sprake van een complete stagnatie van de markt. De DJIA deed het iets beter. Hij steeg in die tijd van 12.862 tot 13.212. Maar ook de indicatoren van de DJIA daalden en divergeerden negatief. De DJIA zat dus ook wat wij noemen in een consoliderende markt ook al eindigde hij de periode circa 3% hoger. In de DJIA doet zich nu een draai voor naar boven. Als deze zich inderdaad doorzet dan zullen wij toch nog een mooie periode door gaan maken.

De Maand

Zoals gezegd is de langere termijn van meer invloed dan de kortere. Zo is de maand weer belangrijker dan de week. En de maandgrafieken geven al zes maanden op een rij goede signalen. En dat beeld is nog steeds gunstig.

De Rente

Het dubbele gezicht waarover wij het hierboven hadden kan men ook in de rentegrafiek herkennen. Er zijn in de grafieken van het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen twee Head and Shoulderpatronen te herkennen, althans ze zijn in wording. Het zijn een gewone H&S en een Reversed. Als de eerste zich voltooit dan zou dat een verdere daling van de rente inhouden en als de tweede werkelijkheid wordt dan zou de rente gaan stijgen. Geen van de beide patronen is af, dus het is nog koffiedik kijken.

Maar wij gaan uit van een rentestijging want de Momentum Analyse wijst daar duidelijk op. Het 3-maands Euribor-tarief heeft de afgelopen maand weer fors ingeleverd. Het dieptepunt van april vorig jaar wordt weer genaderd. De interbancaire markt is dus nog verre van in orde. De vraag blijft wanneer het bankwezen zijn verantwoordelijkheid weer op zich zal nemen.

De Prijs van een vat Brentolie

Ook de olieprijs lijkt zich in een dalende trend te bevinden. De daggrafiek laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de politiek is onbetrouwbaar. De problemen met Iran, ook al lijken ze op dit moment in een iets rustiger vaarwater te komen, kunnen iedere dag voor een uitbarsting zorgen. De grafieken houden het voorlopig op een daling, maar er ligt een forse steun op US$120.

Het Goud

Het valt niet te ontkennen dat de prijs van een troy ounce Goud nog steeds in een daling zit. Hij is nog altijd op weg naar het vorige dieptepunt van US$1.533. Ook al werden er de afgelopen twee weken witte candles gezet dan is er toch geen reden te vinden om er van uit te gaan dat dit niet het geval zou zijn. Het is dus geen tijd om het goud te gaan opzoeken. Dit past overigens in een scenario van een nog steeds stijgende aandelenbeurs ook al lijkt de tijd van stijging daar begrensd.

De Amerikaanse $ versus €

De Amerikaanse dollar neemt er zijn tijd voor. De mogelijkheid dat hij de onderkant van het oplopende kanaal, waarin hij zich bevindt,  gaat opzoeken biedt zich aan, want er lijkt een draai op komst in de Momentum Analyse. Steun vindt hij op 72,5, maar een stand van 70 lijkt niet meer uitgesloten te kunnen worden.

Onze Strategie

Wij hebben gebruik gemaakt van de daling van de markt door het aantal aandelen in het offensieve deel van onze portefeuilles nog wat uit te breiden. Aangekocht werden BinckBank, ReedÈlsevier en Umicore.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl  

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.